125 LAT AUSTRIACKIEGO GÓRSKIEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO

125 Jahre Bergrettung

Źródło: Österreichischer Bergrettungsdienst BV - https://bergrettung.at/medien/pressefotos/

125 LAT AUSTRIACKIEGO GÓRSKIEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO

125 LAT AUSTRIACKIEGO GÓRSKIEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO

8 marca, w roku 1896, czyli 125 lat temu, na Reißthalersteig/Rax doszło do tragicznego wypadku. Trzech znanych wiedeńskich wspinaczy: Josef Pfannl, Fritz Waniek i Max Schottik zostało porwanych przez lawinę. Ich ciała odnaleziono dopiero po wielodniowych poszukiwaniach.

Tablica upamiętniająca tragedię na Reißthalersteig: Von Herzi Pinki – Eigenes Werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org

Wypadek wzbudził ogromne poruszenie. Klub alpejski w Wiedniu zorganizował 24 kwietnia 1896 roku konferencję, na której postanowiono utworzyć Pogotowie Górskie.

Pierwsza organizacja nosiła nazwę ARAW (Alpiner Rettungsausschuss Wien – Alpejska Komisja Ratunkowa Wiedeń). Stała się wzorem organizacyjnym nie tylko dla dzisiejszego Austriackiego Górskiego Pogotowia Ratunkowego, ale dla wszystkich organizacji ratownictwa górskiego. W Europie i na świecie.

Austriackie Górskie Pogotowie Ratunkowe (ÖBRD) działa na terenie całego kraju w siedmiu okręgach (Dolna Austria i Wiedeń, Salzburg, Górna Austria, Styria, Karyntia, Tyrol i Vorarlberg) . Przeprowadza około 10.000 akcji ratunkowych w ciągu roku.

Wszyscy ratownicy (w liczbie ponad 12.800 osób)  Austriackiego Górskiego Pogotowia Ratunkowego działają w tej organizacji jako ochotnicy. Pogotowie otrzymuje rządową subwencję, wysokość której nie jest niestety wystarczająca na pokrycie kosztów utrzymania organizacji, ani nie jest adekwatna do wkładu pracy ratowników. Dużą pomoc otrzymuje ÖBRD od renomowanych sponsorów, jak i osób prywatnych.

Z okazji 125 rocznicy istnienia Austriackiego Górskiego Pogotowia Ratunkowego – życzymy wszystkim ratownikom górskim Austrii dalszych sukcesów w odpowiedzialnej służbie ratowania życia.

Anlässlich des 125-jährigen Bestehens des Österreichischen Bergrettungsdienstes wünschen wir allen Bergrettern Österreichs weiterhin viel Erfolg im verantwortungsvollen Dienst Leben zu retten.

Avatar photo
O Anna Kokesch - Antenka 254 artykuły
Anna Kokesch - w latach 1972-1974 kierownik administracji Zarządu GOPR