22. SPOTKANIE SENIORÓW HS W TELGARCIE

22. SPOTKANIE SENIORÓW HS W TELGARCIE
© BRAŇO POTOČEK | RATOWNICTWO GÓRSKIE

Intro

22. SPOTKANIE SENIORÓW HS W TELGARCIE

Dzisiejszy wpis jest nietypowy, zawiera bowiem teksty 2 Autorów. O przebiegu kolejnego, tym razem już 22. spotkania ratowników-seniorów Horskej Služby, piszą Braňo Potoček i Ryszard Jędrecki.

Tekst autorstwa przedstawiciela Gospodarzy Spotkania zamieszczamy w łatwym do zrozumienia oryginale, ale „na wszelki wypadek” załączamy również wolne tłumaczenie.


STRETNUTIE ČLENOV KLUBU SENIOROV V TELGARTE V DŇOCH 16.-17. IX. 2020 

V krásnom prostredí časti Nízkych Tatier-juh v Telgarte sa v týchto dňoch konalo tradičné už 22. stretnutie Klubu seniorov zo všetkých horských oblasti Slovenska.

Stretli sme sa  16. IX.2020 o 11.hod. v Telgarte v hotely Telgart. Po ubytovaní a dobrom obede nás privítali členovia  Klubu seniorov Nízke Tatry juh ktorí boli organizatori tohoročného stretnutia. Toho roku sa ná  stretnutí zúčastnio  130 seniorov.

O trinéstej hodine sme nasadli do autobusov, ktoré nás vyviezli  na vrchol Kráľovej hole, ktorá sa týči nad okolitou krajinou nadmorskou výškou 1946 m. Tento kopec po Tatranskom Kriváni synbolizuje určité  vlastenectvo Slovenského národa.

Fúkal síce silný vietor, ale ako hovoria naši kolegovia ratownici a kamaráti z polského GOPR  “Ratownik nema planej pogody“, Cestou naspäť sme sa zastavili v polovici kopca na Prednom sedle v Horskej chate pod Kráľovou hoľou na krátke občerstvenie. Do nedávna to bola len stará  neobývana chalupa, z ktorej hrstka nadšencov zo Šumiaca urobila za krátky čas  chatu aká na hory patrí. V hoteli Telgárt nás čakala dobrá večera a po nej krátka oficialna časť stretnutia na Horehroni.

Naši kolegovia z GOPR  odovzdali organizatorom oficiálny prezent aj s podakovaním za pozvanie. 

22. SPOTKANIE SENIORÓW HS W TELGARCIE
© BRAŇO POTOČEK | RATOWNICTWO GÓRSKIE

Pricestovali pati ratownici z Krkonošskej oblasti. S niektorými som sa už poznal, pretože som bol v roku 2019 u nich na návšteve v Sklarskej  Porebe na „Dzieň ratovnika“. Na dobrú náladu nám prišla zahrať folklorná muzika  z dedinky Vernár. V dobrej nálade sme vydržali v debatujúcich skupinkách do neskorých hodin. Po roku sme mali na čo spomínať.

Druhý deň ráno 17.IX. bol plánovaný výlet na nedaleky  Muránsky hrad. Napriek nepriaznivej predpovedi  nám počasie vydržalo. Po prehliadke Muranskeho hradu a Veľkej lúky sme sa vrátili do hotela Telgart na  obed a ukončenie celej akcie podakovaním  organizatorom Jánovi  Šulejovi,  Mariánovi  Oberhauserovi, Milanovi Chromiakovi  a ostatným za dobrú organizaciu stretnutia. Následne bol odovzdaný štafetový kolik Jardovi Kozákovi, zástupcovi oblasti Kysuce  ktorý bude organizovať stretnutie v roku 2021.  Lúčili sme sa a postupne odchádzali domov s novými zažitkami a  v pevnej viere, že sa opäť za rok stretneme.

22. SPOTKANIE SENIORÓW HS W TELGARCIE
© BRAŇO POTOČEK | RATOWNICTWO GÓRSKIE

Na záver sa chcem podakovať môjmu priateľovi, ratownikovi GOPR z Jeleniej Gory, Ryszardovi Jedreckemu aj ostatným, ktorí sa na našom stretnutí zúčastnili.

 

 

 

Braňo Potoček  

Predseda Klubu Seniorov HS Čergov

 


22. SPOTKANIE SENIORÓW HS W TELGARCIE
© BRAŇO POTOČEK | RATOWNICTWO GÓRSKIE

22. SPOTKANIE CZŁONKÓW KLUBU SENIORA W TELGARCIE W DNIACH 16-17 IX. 2020 

W pięknym otoczeniu południowych Niżnych Tatr w Telgarcie odbyło się tradycyjne, 22. już spotkanie Klubu Seniora ze wszystkich górskich terenów Słowacji.

Spotkaliśmy się 16 września 2020 roku o godzinie 11:00. w Telgarcie, w hotelu Telgart. Po zakwaterowaniu i dobrym obiedzie powitali nas członkowie Klubu Seniora Południowych Niżnych Tatr, którzy byli organizatorami tegorocznego spotkania. W tym roku w spotkaniu wzięło udział 130 seniorów.

O godzinie 13:00 wsiedliśmy do autobusów, które zawiozły nas na szczyt Królewskiej Hali (Kráľova hoľa), która wznosi się na wysokość 1946 m. To wzgórze, po Tatrzańskim Krivaniu, jest symbolem patriotyzmu narodu słowackiego.

Wiał silny wiatr, ale jak mówią nasi koledzy ratownicy i koledzy z polskiego GOPR: “Dla ratownika nie ma złej pogody”. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się w środkowej części wzgórza, na Predným sedlo w górskiej Chacie pod Kráľovą hoľą, na małą przekąskę. Do niedawna była to tylko stara niezamieszkała chata, którą garstka entuzjastów z Šumiaca w krótkim czasie zamieniła w górski domek. W hotelu Telgárt czekała nas dobra kolacja, po której nastąpiła krótka oficjalna część spotkania w Dolinie Górnego Hronu.

Nasi koledzy z GOPR wręczyli organizatorom oficjalny upominek z podziękowaniem za zaproszenie. Było to 5 ratowników, którzy przyjechali do nas z Karkonoszy. Niektórych już znałem, bo w roku 2019 odwiedziłem ich w Szklarskiej Porębie na Dniu Ratownika.

Ludowa muzyka z miejscowości Vernár wprawiła nas w dobry nastrój. W grupach dyskusyjnych pozostawaliśmy do późna w dobrym nastroju. Po upływie roku mieliśmy nieco do wspominania.

Następnego dnia rano 17.IX. była zaplanowana wycieczka do pobliskiego zamku Murán. Wbrew niekorzystnej prognozie – pogoda nam dopisała. Po zwiedzaniu Zamku Muran i Wielkiej Łąki wróciliśmy do Hotelu Telgart na obiad oraz zakończenie całej imprezy podziękowaniem organizatorom – Janowi Šulejowi, Mariánowi Oberhauserowi, Milanowi Chromiakowi i innym – za dobrą organizację spotkania.

Następnie przekazano pałeczkę sztafetową Jardowi Kozákowi, przedstawicielowi regionu Kysuce, który będzie organizował spotkanie w roku 2021.

Pożegnaliśmy się i stopniowo rozchodziliśmy się do domów z nowymi doświadczeniami i przekonaniem, że spotkamy się ponownie za rok.

Na zakończenie chciałbym podziękować mojemu przyjacielowi, ratownikowi GOPR z Jeleniej Góry, Ryszardowi Jędreckemu i innym, którzy wzięli udział w naszym spotkaniu.

Braňo Potoček

Prezes Klubu Seniora HS Čergov

Avatar photo
Zespół redagujący blog "Ratownictwo Górskie"