24. STRETNUTIE KLUBU SENIOROV HORSKEJ SLUŽBY SLOVENSKA

24. SPOTKANIE KLUBU SENIORA SŁOWACKIEJ HORSKEJ SLUŽBY

24. STRETNUTIE KLUBU SENIOROV HORSKEJ SLUŽBY SLOVENSKA

Tradičné  24. stretnutie Klubu seniorov Horskej Služby Slovenska sa toho roku uskutočnilo v oblasti Vysokých Tatier v Monkovej doline v hotely Magura. Na stretnutí sa zúčastnilo 110 členov Klubu seniorov Horskej služby zo všetkých horských oblasti, na Slovensku, 6 členov z Klubu Seniora Grupy Krynickej a 4 členovia TOPR zo Zakopaného.

Tradycyjne, 24. spotkanie Klubu Seniora Słowackiej Horskej Služby odbyło się tego roku w Tatrach Wysokich w Dolinie Mąkowej, w hotelu Magura. W spotkaniu wzięło udział 110 członków Klubu Seniora Horskej Služby ze wszystkich obszarów górskich Słowacji, 6 członków Klubu Seniora Grupy Krynickiej oraz 4 członków TOPR z Zakopanego.

 

 

Po ubytovaní a dobrom obede sme sa autobusmi vyviezli do Bachledovej doliny. Kabinkovou sedačkov sme sa vyviezli na vrchol a absolvovali prechod po chodníku v Korunách stromov a výstup na vyhliadkovú vežu. Po občerstveni v reštaurácii na vrchole sme sa zviezli sedačkou dole a presunuli do hotela Magura.

Po zakwaterowaniu i dobrym obiedzie pojechaliśmy autobusami do Doliny Bachledzkiej. Wjechaliśmy na górę wyciągiem krzesełkowym i przeszliśmy Ścieżką w Koronach Drzew do wejścia na wieżę widokową. Po poczęstunku w restauracji na górze zjechaliśmy wyciągiem krzesełkowym w dół i przenieśliśmy się do hotelu Magura.

Po večeri následovalo družné posedenie do neskorých večerných hodín pri vinku aj dačim ostrejším. Atmosféru večera umocnila aj „Tatranská muzika” Lacka Gardošíka.

Po kolacji, do późnych godzin wieczornych trwało towarzyskie spotkanie przy winku wina i również czymś „ostrzejszym”. Atmosferę wieczoru wzmocniła „Muzyka tatrzańska” Lacka Gardošíka.

Druhý deň 26.IX. bola naplánovaná prehliadka poľovnického zámočku kniežaťa Hohenlohe  v Tatranskej Javorine so sprievodcom a prehliadka kostolíka a cintorína kde je knieža Hohenlohe a jeho družka Otilia pochovaní.  Zámok  sa zachoval v pôvodnej podobe tak ako bol postavený v rokoch 1883-85 z množstvom dobových fotografii, zbrani a vnútorného zariadenia.

Na drugi dzień, 26.IX., zaplanowano zwiedzanie z przewodnikiem pałacyku myśliwskiego księcia Hohenlohe w Jaworzynie Tatrzańskiej, oraz zwiedzanie kościoła i cmentarza, gdzie pochowany jest książę Hohenlohe i jego towarzyszka Otilia. Pałacyk zachował się w pierwotnym kształcie z lat 1883-85, z dużą ilością fotografii z epoki, broni i wyposażenia wnętrz.

Časť účastníkov stretnutia dala prednosť  kúpaniu v Termálnom kúpalisku vo Vrbove. Po výdatnom obede, podakovaní organizátorom a šefovi organizačného výboru Milanovi Husárovi  a odovzdani tradičnej štafety organizátorom stretnutia  v roku 2023 v Západných Tatrach–juh,  sme stretnutie ukončili spoločnou fotografiou pred hotelom Magura a naplnení novými zážitkami a dojmami sme sa dlho lúčili s priateľmi kým sme sa nerozišli do svojich domovov.

Część uczestników spotkania preferowała kąpiel w kąpielisku termalnym we Vrbovie. Po obfitym obiedzie, podziękowaniu organizatorom i przewodniczącemu komitetu organizacyjnego Milanowi Husárovi oraz przekazaniu tradycyjnej pałeczki organizatorom spotkania w 2023 roku w Tatrach Zachodnich-południe, zakończyliśmy spotkanie wspólnym zdjęciem przed hotelem Magura. Pełni nowych doświadczeń i wrażeń długo żegnaliśmy się z naszymi przyjaciółmi, aż rozstaliśmy się udając się do naszych domów.

 

Za všetkých zúčastnených : Braňo Potoček  Predseda Klubu Seniorov HS Čergov.

Avatar photo
O Brano Potocek 11 artykułów
Braňo Potoček – Predseda Klubu Seniorov HS Čergov | Słowacja