60-LECIE GOPR – RELACJA Z GŁÓWNYCH UROCZYSTOŚCI

60-LECIE GOPR – RELACJA Z GŁÓWNYCH UROCZYSTOŚCI
© RATOWNICTWO GÓRSKIE-ARCHIWUM

60-LECIE GOPR – RELACJA Z GŁÓWNYCH UROCZYSTOŚCI W KRYNICY ZDROJU

60-LECIE GOPR – RELACJA Z GŁÓWNYCH UROCZYSTOŚCI
 
Data: 24.01.2013
Źródło: Tygodnik Podhalański
Główne uroczystości jubileuszowe Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego odbyły się w Krynicy Zdroju pod koniec listopada. Obecnie zamieszczamy obszerniejszą relację z tych obchodów.
 
Ratownictwo górskie w Polsce ma ponad stuletnią historię – powstałe w 1909 roku Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe było 4. górską organizacją ratowniczą w świecie, a pierwszą w krajach pozaalpejskich. Na początku lat 50. ubiegłego wieku ratownicy TOPR zaczęli organizować kursy ratownictwa górskiego w Beskidach i Sudetach, po czym podjęto działania zmierzające do utworzenia zorganizowanego ratownictwa górskiego w tych 2 rejonach górskich.
 
Ich efektem było powołanie do życia jesienią 1952 roku Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego przy PTTK oraz jego sekcji terenowych w Bielsku-Białej, Krynicy i Jeleniej Górze.

Pierwszym przewodniczącym Zarządu GOPR został Stefan Zwoliński, a kierownikiem GOPR -Tadeusz Pawłowski.

W styczniu 1955 roku powstała Grupa Rabczańska GOPR PTTK z siedzibą w Rabce, a we wrześniu 1961 roku Grupa Bieszczadzka GOPR PTTK z siedzibą w Sanoku. Grupa Rabczańska zmieniła potem swoją nazwę na Grupę Podhalańską, co było bardziej adekwatne do terenu jej działania – od Babiej Góry na zachodzie, po Pieniny na wschodzie.
W 1976 roku uchwałą Rady Naczelnej GOPR została rozwiązana Grupa Sudecka, a w jej miejsce na obszarze Sudetów zostały powołane 2 grupy terenowe: Karkonoska z siedzibą w Jeleniej Górze oraz Wałbrzysko-Kłodzka z siedzibą w Wałbrzychu.

W następnym roku GOPR wystąpił ze struktur PTTK i został zarejestrowany przez Wydział Spraw Wewnętrznych Urzędu Wojewódzkiego w Nowym Sączu jako samodzielna organizacja.

Ratownicy dotychczasowej Grupy Tatrzańskiej GOPR postanowili powrócić do tradycyjnej nazwy TOPR i podjęli decyzję o wystąpieniu ze struktur GOPR.

W listopadzie 1991 roku Sąd Okręgowy w Nowym Sączu zarejestrował TOPR. W październiku 1996 roku na zebraniu założycielskim w Podlesicach powstało Jurajskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. W listopadzie 2 lata później, po negocjacjach z Zarządem Głównym GOPR na VI Zjeździe Delegatów powołano do życia Grupę Jurajską.

Od tego czasu w strukturach GOPR działa 7 grup terenowych: Karkonoska, Wałbrzysko-Kłodzka, Beskidzka, Podhalańska, Krynicka, Bieszczadzka i Jurajska.

Od 1997 roku do chwili obecnej naczelnikiem GOPR jest nieprzerwanie Jacek Dębicki, a obecnie prezesem Zarządu Głównego GOPR jest Jan Łuszczewski. Naczelnictwo mieści się w Zakopanem przy ul. Piłsudskiego, obok siedziby TOPR. W pierwszych dniach października ubiegłego roku odbywały się w Krynicy Zdroju obrady i pokazy ratownictwa górskiego w ramach Kongresu IKAR – CISA, zorganizowane w Polsce po raz 3., a okazją, by odbyły się w naszym kraju, był jubileusz 60-lecia GOPR.
 
Dwa miesiące później Krynica znowu gościła ratowników górskich, tym razem z okazji głównych uroczystości jubileuszowych.
Ich współorganizatorem była Grupa Krynicka, która również świętowała swoje 60-lecie. Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. intencji ratowników GOPR w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Panny Marii. Już o zmroku, w asyście orkiestry reprezentacyjnej Straży Granicznej, wyruszył pochód w okolice głównej pijalni wód mineralnych. Uczestniczyły w nim poczty sztandarowe grup regionalnych GOPR i Szkoły Podstawowej nr 1 w Krynicy, noszącej imię Ratowników Górskich, ratownicy Grupy Krynickiej i delegacje ratowników z pozostałych grup, zaproszeni goście i mieszkańcy miasta.

Na deptaku obok głównej pijalni wód odbyło się uroczyste przekazanie przez Mercedes Benz Polska sp. z o.o., ośmiu nowych samochodów Mercedes Benz GLK 220 CDI 4 MATIC ratownikom GOPR.

Wcześniej w centrali Grupy Krynickiej podpisano umowę, na mocy której GOPR otrzymał w użytkowanie wymienione samochody. Podpisali ją Paweł Miszkowski, członek Zarządu Mercedes Benz Polska, a ze strony GOPR Jan Łuszczewski, prezes zarządu głównego, i naczelnik Jacek Dębicki. Wieczorem na deptaku odbyło się przekazanie kluczyków do samochodów naczelnikowi GOPR oraz naczelnikom wszystkich grup regionalnych. Paweł Miszkowski zapewnił, że nie będzie to ostatni rok współpracy Mercedes Benz Polska z GOPR-em, natomiast Jacek Dębicki przypomniał, jak wyglądały początki tej współpracy, podkreślając niezawodność i najwyższy poziom techniczny eksploatowanych samochodów.

W sali koncertowej pijalni wód odbyła się uroczystość jubileuszowa, którą prowadziła Magdalena Steczkowska w asyście Michała Słabonia, naczelnika Grupy Krynickiej, i Jacka Dębickiego.

Sala była wypełniona po brzegi, a w pierwszych rzędach zasiedli zaproszeni goście oraz założyciele i członkowie honorowi GOPR. Przybyli na nią m.in. Stanisław Rakoczy – wiceminister spraw wewnętrznych, Wiesław Leśniakiewicz – komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, Robert Gałązkowski – dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, przedstawiciele służb mundurowych na co dzień współpracujących z ratownikami górskimi, przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych, gminnych, przedstawiciele sponsorów GOPR oraz członkowie honorowi:

Wojciech Bartkowski, Władysław Mlekodaj, Adam Jurczakiewicz, Wilhelm Orsetti, Jan Rybarski, Janusz Siemiątkowski i Jan Komornicki.

Po uczczeniu minutą ciszy pamięci ratowników, którzy już odeszli z ich grona na wieczną wartę, odbył się pokaz krótkiego filmu o ratownikach Grupy Krynickiej.

Podniosłą chwilą było przyrzeczenie ratownicze, złożone na ręce Naczelnika Michała Słabonia przez nowych ratowników.

 

Odznaki GOPR otrzymali: Adrian Basta, Karol Bodziony, Dawid Cetnarowski, Łukasz Górzyński, Sławomir Gucwa, Krzysztof Rzymek, Marcin Sułkowski, Jakub Tora, Mateusz Wiater i Janusz Wódkiewicz.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administaracji wręczył zasłużonym ratownikom GOPR wysokie odznaczenia państwowe.

Złoty Krzyż Zasługi otrzymali: Andrzej Michał Czech, Władysław Skoczeń, Krzysztof Sztafa, Roman Szubrycht i Tadeusz Wójcik.
Srebrny Krzyż Zasługi: Roman Hasior, Jerzy Lewiński, Jerzy Rubicz, Andrzej Stefański i Grzegorz Leszek Sus.
Brązowy Krzyż Zasługi: Paweł Januszak, Mariusz Liana i Maciej Marek Ludrowski.
Medal za Długoletnią Służbę otrzymali Maria Kuchta-Łukaszczyk i Paweł Sikora.
 
Prezes i naczelnik GOPR wręczyli honorową odznakę „Za Zasługi dla Ratownictwa Górskiego” Natalii Pyrkosz, Marii Kuchcie-Łukaszczyk, Stanisławowi Sorysowi, Krzysztofowi Markowskiemu, Tadeuszowi Szombarze, Aleksandrowi Chruścielowi i Januszowi Rutce, a zasłużeni ratownicy Grupy Krynickiej otrzymali Złote i Srebrne Odznaki GOPR.

Wyróżniono też okolicznościowym medalem „50 lat w służbie błękitnego krzyża” seniorów – założycieli GOPR.

Medal otrzymali: Wojciech Bartkowski, Józef Bojdo, Władysław Maternicki, Henryk Mazgaj, Julian Milanicz, Maciej Porzycki, Jan Rybarski, Lech Wewerek, Adam Jurczakiewicz, Antoni Trybowski, Ryszard Nowacki, Franciszek Kozłecki i Jan Porzycki.
Przedstawicielka powiatu nowosądeckiego uhonorowała wyróżniających się ratowników Złotym i Srebrnym Jabłkiem Powiatu Nowosądeckiego, a burmistrz Krynicy „Złotym Herbem Krynicy Zdroju”. Medale 60-lecia zostały wręczone zaproszonym gościom i sponsorom. Po uroczystości odbył się pokaz ogni sztucznych. Potem w hotelu „Activa” w Muszynie Złockiem ratownicy i zaproszeni goście spotkali się na uroczystej kolacji.
 
Autor reportażu: Apoloniusz Rajwa
Fotografie:  autor – Piotr Hausner, źródło: www.goprkrynica.pl
Avatar photo
Zespół redagujący blog "Ratownictwo Górskie"