65-LECIE GOPR- UROCZYSTOŚCI CENTRALNE W KRYNICY

65-LECIE GOPR- UROCZYSTOŚCI CENTRALNE W KRYNICY
© RYSZARD NOWAK | RATOWNICTWO GÓRSKIE

65-LECIE GOPR- UROCZYSTOŚCI CENTRALNE W KRYNICY

65-LECIE GOPR– UROCZYSTOŚCI CENTRALNE W KRYNICY

W sobotę, 18 listopada w Krynicy-Zdroju dominował kolor czerwono-niebieski, bowiem prawie 400-tu uczestników zgromadziła uroczystość 65-lecia Grupy Krynickiej GOPR, która jednocześnie była centralną uroczystością wieńczącą tegoroczne obchody tej pięknej rocznicy w całym GOPR.

Obchody rozpoczęto uroczystą mszą świętą w Kościele Zdrojowym, po czym uczestnicy wraz z pocztami sztandarowymi przemaszerowali po Deptaku do Pijalni Głównej, gdzie odbyła się rocznicowa akademia.

Poprowadził ją sprawnie i sympatycznie duet naszych ratowników: kol. Małgosia Adamska i kol. Marcin Kądziołka.

65-LECIE GOPR- UROCZYSTOŚCI CENTRALNE W KRYNICY
© RYSZARD NOWAK | RATOWNICTWO GÓRSKIE

Po powitaniu licznie przybyłych gości, zabrał głos Prezes GOPR Jan Łuszczewski, który krótko przedstawił rys historyczny i dzień dzisiejszy naszej organizacji.

Najbardziej podniosłą chwilą uroczystości było złożenie przysięgi przez kandydatów GK GOPR na ręce Naczelnika Grupy Krynickiej Michała Słabonia, z niezmienną od 1909 roku rotą, którzy od teraz stali się pełnoprawnymi ratownikami GOPR.

 

Następnie przedstawiciele najwyższych władz państwowych odczytali listy gratulacyjne od Prezydenta RP, Premiera RP, Ministra Spraw Wewnętrznych i od Szefowej Kancelarii Premiera.

Decyzją Prezydenta RP ratownicy Grupy Krynickiej GOPR zostali odznaczeni Złotym, Srebrnym i Brązowym Krzyżem Zasługi. Nie sposób wymienić tu wszystkich, bowiem była to liczna grupa.  Złoty Krzyż Zasługi otrzymali Kol.Kol. Ryszard Cygańczuk, Leszek Olech, Jan Stachoń i  Jerzy Koszkul.

Równie liczna grupa ratowników Grupy Krynickiej została odznaczona Odznaką Honorową „Za zasługi dla Ratownictwa Górskiego”  oraz Złotą i Srebrną Odznaką GOPR.

Owacją na stojąco zebrani przyjęli uhonorowanie ratowników-seniorów z grup regionalnych, którzy przysięgę ratowniczą składali 50 i więcej lat temu.

Z kolei zaproszeni goście reprezentujący współpracujące służby : TOPR, WOPR, Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną, Policję , LPR,  słowacką Horską Służbę oraz przedstawiciele samorządu regionalnego – składali życzenia na ręce Naczelnika Grupy Krynickiej Michała Słabonia oraz Prezesa GOPR Jana Łuszczewskiego i Naczelnika GOPR Jacka Dębickiego.

Szczególnie wzruszające i emocjonalne było wystąpienie dr hab. Roberta Gałązkowskiego, Dyrektora Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który podkreślił znaczenie GOPR w ratowaniu zdrowia i życia ludzkiego „ z powietrza”.

Gośćmi , którzy odbyli najdłuższą drogę na krynickie uroczystości byli przedstawiciele Klubu Ratowników i Sympatyków TOPR z Chicago z Jackiem Skoczeniem na czele, którzy przywieżli dla Grupy Krynickiej stosowny czek w USD, a wcześniej wnieśli istotny wkład w postaci okolicznościowych odznak.

Uroczystość w krynickiej pijalni została zakończona krótkim recitalem piosenki turystycznej w wykonaniu przyjaciela GOPR, przewodnika beskidzkiego Jurka   Świerczyńskiego.

Dopełnieniem obchodów była uroczysta kolacja z zabawą taneczną w hotelu 4**** „Krynica”.

Była to bodajże najbardziej licznie obchodzona uroczystość w GOPR, toteż Organizatorom należą się podziękowania za przygotowanie i realizację tego z pewnością niełatwego przedsięwzięcia.

Avatar photo
O Ryszard Nowak 24 artykuły
Ratownik Grupy Krynickiej GOPR | SO GOPR Gorlice | Przewodniczący Klubu Seniora Grupy Krynickiej GOPR