70-LECIE GRUPY KRYNICKIEJ GOPR

70-LECIE GRUPY KRYNICKIEJ GOPR

70-LECIE GRUPY KRYNICKIEJ GOPR

Grupa Krynicka była wśród pierwszych oficjalnie założonych grup terenowych GOPR w 1952 roku, a tradycje ratownictwa górskiego w Krynicy sięgają lat międzywojennych. Toteż zacny jubileusz 70-lecia , określany powszechnie jako „Kamienny” miał wyjątkowo uroczystą oprawę.

Sobotni, jesienny dzień 29 października zgromadził z tej okazji w Krynicy-Zdroju przeszło 200-tu uczestników obchodów tego Swięta. Uroczystości rozpoczęła msza św. w Kościele Zdrojowym podczas której został poświęcony nowy sztandar GK GOPR.

 

Następnie liczne grono Ratowników z Rodzinami, na czele z Reprezentacyjną Orkiestrą Straży Granicznej przemaszerowało do Pijalni Głównej, gdzie odbyła się oficjalna część obchodów Jubileuszu. Na krynickim Deptaku orkiestra dała jeszcze krótki występ popularnych melodii wzbudzając aplauz wśród licznie zgromadzonych także mieszkańców i kuracjuszy.

Część oficjalną w Sali widowiskowej Pijalni prowadził Naczelnik Grupy Krynickiej Kol. Michał Słaboń wraz z Wiceprezesem Zarządu Grupy Kol. Grzegorzem Susem, a mowę inauguracyjną wygłosił Wiceprezes Zarządu Głównego GOPR, a zarazem Prezes Zarządu Grupy Kol. Marcin Deja, przedstawiając w interesujący sposób historię działalności.

70-LECIE GRUPY KRYNICKIEJ GOPR

 

Gośćmi uroczystości byli posłowie, członkowie Parlamentarnego Zespołu ds. Ratownictwa Górskiego, Wojewoda i Marszałek Województwa Małopolskiego, przedstawiciele samorządu z terenu działalności Grupy oraz przedstawiciele współpracujących z GOPR służb mundurowych, a także Sponsorzy.

70-LECIE GRUPY KRYNICKIEJ GOPR

 

Najbardziej podniosłą chwilą takich uroczystości jest zawsze składanie przyrzeczenia nowych naszych członków, rozpoczynających służbę. I tak było tym razem, przyrzeczenie na ręce Naczelnika Grupy złożyło siedmiu naszych młodych Kolegów.

70-LECIE GRUPY KRYNICKIEJ GOPR
Najważniejsi w działalności ratowniczej są ludzie, co podkreślił Naczelnik Grupy, który wraz z Zarządem Grupy zadbali o to, by godnie uhonorować naszych Ratowników, w tym liczną grupę Seniorów. Trzeba przyznać, że tak dużej ilości odznaczeń wręczanych z okazji jubileuszy w Grupie Krynickiej jeszcze nie było.

Począwszy od tych najwyższych, państwowych t.j. Krzyża Kawalerskiego OOP, który wręczono naszym Kolegom: Ryszardowi Cygańczukowi i Jerzemu Koszkulowi oraz złotych, srebrnych i brązowych Krzyży Zasługi. Były także liczne odznaczenia GOPR , a także odznaczenia przyznane przez samorządy Nowego Sącza i Gorlic.
Ponadto dwudziestu członków-założycieli Klubu Seniora Grupy Krynickiej uhonorowano odznaką „Senior GOPR” .

Grupa Krynicka została odznaczona Srebrnym Medalem Samorządu Województwa Małopolskiego „Polonia Minor”, a obecni na uroczystości Goście przekazali w imieniu instytucji, które reprezentowali adresy gratulacyjne, życzenia oraz okolicznościowe prezenty.

Miłym akcentem uroczystości było wystąpienie delegacji Klubu Ratowników TOPR i GOPR z Chicago podczas którego Prezes Klubu, Kol. Jacek Skoczeń wręczył dla Grupy czek na „okrągłą”sumę w walucie USD. W tym miejscu warto podkreślić długoletnią współpracę tego Klubu z Grupą Krynicką i wielokrotną pomoc w różnych przedsięwzięciach.

70-LECIE GRUPY KRYNICKIEJ GOPR

 

70-LECIE GRUPY KRYNICKIEJ GOPR

Zwieńczeniem obchodów 70-lecia była uroczysta kolacja z zabawą, która odbyła się w Hotelu**** Krynica.

Avatar photo
O Ryszard Nowak 24 artykuły
Ratownik Grupy Krynickiej GOPR | SO GOPR Gorlice | Przewodniczący Klubu Seniora Grupy Krynickiej GOPR