ADAM WORWA – POŻEGNANIE

© ANTONI TRYBOWSKI – GRUPA PODHALAŃSKA GOPR | RATOWNICTWO GÓRSKIE

ADAM WORWA – POŻEGNANIE

Adam Worwa był ratownikiem Sekcji Operacyjnej Rabka Grupy Podhalańskiej GOPR, a od dnia 08.12.2018 r. Honorowym Członkiem GOPR.

Urodzony w Skawie w dniu 01.09.1948 r. Absolwent Technikum Mechanicznego w Nowym Targu. Do GOPR Grupy Rabczańskiej wstąpił 07.10.1968 r. Przeszkolony na kursie I stopnia w dniach 09 – 15.12.1968 r. na Kalatówkach (Zakopane). Kurs II stopnia odbył w czasie 16-20.05.1971 r. na Polanie Chochołowskiej (Zakopane), a w dniach 10-26. 08. 1971 r. przeszedł Kurs taternicki na Hali Gąsienicowej. Przyrzeczenie złożył w dniu 18.10.1969 r. na XV- leciu Grupy w Rabce Zdroju.

Był zawodnikiem Klubu Sportowego Wierchy-Rabka w narciarstwie biegowym, a później instruktorem PZN w tej dyscyplinie oraz trenerem szkolącym młodzież w latach 1972 – 1984 .

© ANTONI TRYBOWSKI –ARCHIWUM | GRUPA PODHALAŃSKA GOPR | RATOWNICTWO GÓRSKIE

W roku 1973 został zatrudniony jako pracownik biura GOPR w Rabce, a następnie jako ratownik zawodowy do końca roku 1978. Pełnił dyżury ratownicze w Stacji Centralnej GOPR w Rabce. Otrzymał stopień starszego instruktora ratownictwa pracując przez wiele lat w Komisji Szkolenia Grupy, służąc młodym kolegom radą i doświadczeniem.

W 2006 r. został wybrany do Zarządu Grupy Podhalańskiej GOPR i przez okres 4-ch kadencji do Kapituły Odznaczeń Zarządu Głównego GOPR. Od roku 2011 przez dwie kadencje wybrany został do Głównej Komisji Rewizyjnej GOPR (sekretarz).

Brał udział w 59 wyprawach i akcjach ratunkowych, przepracował w GOPR 11.167 godzin społecznych, uczestniczył w wyjazdach szkoleniowych na Słowację i do Rumunii.
Był członkiem PTTK i jednocześnie znakarzem szlaków turystycznych na terenie Oddziału Rabczańskiego PTTK.  Był Przewodnikiem Beskidzkim klasy II i Członkiem Zarządu Oddziału PTTK w Rabce.

Za swą działalność ratowniczą i społeczną został wyróżniony licznymi odznaczeniami:

  • Srebrną i Złotą Odznaką GOPR / 1989 i 1994 /
  • Srebrną i Złotą Odznaka Honorową PTTK / 1978 i 1997 /
  • Zasłużony Przewodnik PTTK / 2007 /
  • Za Zasługi dla Turystyki / 2007 /
  • Srebrnym Krzyżem Zasługi / 1989 /
  • Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski  /1999/
  • Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski  /2009 /.

Zmarł po długiej chorobie dnia 10 grudnia 2021 r. Został pochowany na cmentarzu parafialnym w Skawie dnia 14.12.2021 r.

W uroczystościach pogrzebowych udział wzięli Koledzy z Sekcji Operacyjnych Grupy oraz poczty sztandarowe Zarządu GOPR Zakopane, Grupy Podhalańskiej GOPR i PTTK O/Rabka.

 

W pogrzebie uczestniczyli: obecny Naczelnik GOPR Jerzy Siodłak oraz emerytowany – Jacek Dębicki. Na cmentarzu pożegnał Zmarłego Naczelnik Grupy Podhalańskiej GOPR Kol. Marek Ciaś.

Cześć Jego Pamięci!

Avatar photo
O Antoni Trybowski 7 artykułów
st.inst.rat. GOPR, ratownik Grupy Podhalańskiej GOPR, Członek Honorowy GOPR - zmarł w maju 2023