ANDRZEJ KOMORNICKI – 1944-2023

ANDRZEJ KOMORNICKI – 1944-2023

Andrzej Komornicki był lekarzem specjalistą – chirurgiem ortopedą i traumatologiem. Od 10 listopada 1978 roku był również ratownikiem GOPR i lekarzem Grupy Podhalańskiej GOPR (Sekcji Nowotarskiej).

Dr Komornicki i ratownicy Grupy Podhalańskiej GOPR pod Turbaczem, na mszy świętej za przyjaciela ratownika.

„Starszy ratownik górski, członek Sekcji Operacyjnej Nowy Targ. Zasiadał w Zarządzie GP GOPR przez cztery kolejne kadencje, trzykrotnie piastował stanowisko Wiceprezesa Zarządu Grupy Podhalańskiej GOPR. Trzykrotny delegat GP GOPR na Walnych Zjazdach GOPR. Za działalność w GOPR został uhonorowany Srebrną i Złotą Odznaką GOPR, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski.

W zmarłym tracimy dobrego Kolegę, Towarzysza wielu wypraw i akcji.

Żegnamy Cię Andrzeju, będziesz teraz pełnił dyżur na niebieskich polanach…

Ratownicy podhalańscy”.   (fragment tekstu z nekrologu zamieszczonego w Tygodniku Podhalańskim – link: https://24tp.pl/ )

Dr Andrzej Komornicki zmarł w Krakowie 19 lipca 2023 r.

Cześć Jego Pamięci!

 

Prywatnie, Andrzej Komornicki był Bratem naszego byłego Szefa, Kolegi i Przyjaciela – Jana Komornickiego.

Drogi Janie, Tobie i Twoim Bliskim przekazujemy tą drogą wyrazy głębokiego żalu i serdecznego współczucia.

 

 

Avatar photo
Zespół redagujący blog "Ratownictwo Górskie"