AUSTRIACKIE ALPY – STATYSTYKA WYPADKÓW 2021

AUSTRIACKIE ALPY - STATYSTYKA WYPADKÓW 2021
foto-źródło: https://bergrettung.at/medien/pressefotos

AUSTRIACKIE ALPY – STATYSTYKA WYPADKÓW ROKU 2021

Z początkiem każdego nowego roku, Austriackie Kuratorium ds. Bezpieczeństwa Alpejskiego publikuje statystykę wypadków, które wydarzyły się w górach Austrii w roku poprzednim. 25 stycznia b.r. opublikowano statystykę roku 2021.

I tak, dowiadujemy się, że w roku 2021 w górach Austrii straciły życie 272 osoby: 43 kobiety (16%) i 229 mężczyzn (84%). W sumie jest to o 11 osób więcej niż w roku poprzednim.

źródło informacji: https://www.alpinesicherheit.at/de/Alpinunfaelle-2021/

Wpływ pandemii na rodzaj wypadków.

Pogoda, ale także ograniczenia nałożone przez pandemię miały i mają istotny wpływ na to, co dzieje się w górach. W roku 2021 na łączną liczbę 5946 zarejestrowanych wypadków w Alpach (średnia z 10 lat: 7654) odnotowano 4961 osób rannych (średnia z 10 lat: 7244).

Latem roku 2021, podczas odbywania turystyki pieszej i wspinaczki (111 wypadków śmiertelnych) oraz wycieczek rowerowych (w tym E-Bikes – 16 wypadków śmiertelnych) zginęło 127 osób.
28 osób poniosło śmierć w wypadkach innego rodzaju: polowania, jazda po górskich drogach specjalnymi pojazdami, oraz samobójstwa.
Zimą, kiedy obowiązywały związane z pandemią ograniczenia w uprawianiu narciarstwa oraz podróżowaniu, śmierć poniosły 42 osoby. Najwyższą liczbę zgonów odnotowano w lipcu, sierpniu i wrześniu.

Niewydolność krążenia i upadki z wysokości główną przyczyną wypadków w górach

Spośród 272 ofiar śmiertelnych w 2021 roku, 72 osoby zmarły z powodu niewydolności krążenia (26 procent). Inne przyczyny, to upadki z wysokości (16 procent), upadki, potknięcia i ześlizgnięcia (19 procent).

Około 70 procent ofiar śmiertelnych pochodziło z Austrii, 22 procent z Niemiec. Prawie wszystkie ofiary śmiertelne wypadków w austriackich górach pochodziły z Europy.

Wiek ofiar

W grupie wiekowej od 51 do 70 lat notuje się najwięcej zgonów130 z 272. Stanowi to niemal 50% wszystkich zgonów w ciągu jednego roku.

Wypadki w lawinach

W czasie od 1.1.2021 do 31.12.2021 r. policja alpejska w Austrii zarejestrowała łącznie 130 wypadków lawinowych. Zginęło 18 osób (średnia z dziesięciu lat: 19), w tym 16 mężczyzn i dwie kobiety.

Tak jak i w poprzednich latach, największa ilość wypadków alpejskich wydarzyła się w Tyrolu.


Szczegółową statystykę (w języku niemieckim) wypadków alpejskich w Austrii w roku 2021 można pobrać ze strony:

https://www.alpinesicherheit.at/de/Jahresrueckblick-2021/

Avatar photo
O Anna Kokesch - Antenka 254 artykuły
Anna Kokesch - w latach 1972-1974 kierownik administracji Zarządu GOPR