ER LEBTE FÜR SEINE MITMENSCHEN UND FÜR DIE BERGE

ŻYŁ DLA LUDZI I DLA GÓR
Tło – Foto - Autor: Milan Bališin, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=53865884

ER LEBTE FÜR SEINE MITMENSCHEN UND FÜR DIE BERGE

Vor 5 Tagen, anlässlich des Geburtstages von František Mrázik, erinnerten wir unsere Leser mit einem früheren Blogeintrag an diese große Persönlichkeit: https://ratownictwogorskie.eu/frantisek-ferko-mrazik/
Heute veröffentlichen wir einen Artikel, der in der slowakischen Zeitschrift Tatranský dvojtýždenník anlässlich des 100. Geburtstages von František Mrázik erschienen ist.
Die Veröffentlichung in unserem Blog ist möglich dank der Hilfe von Braňo Potoček- Präsident des Seniorenclubs HS Čergov: Ivan Bohuš ml. – Autor des Artikels – hat uns seine Zustimmung für die Publikation erteilt.
Wir veröffentlichen den Text des Artikels in der Originalfassung und in freier Übersetzung.
Für die freundliche Unterstützung danke ich den Herren Braňo Potoček und Ivan Bohuš ml. im Namen der Redaktion und meinem eigenem.
Anna Kokesch

HORE ZDAR!

k stému výročiu narodenia FERKA MRÁZIKA

ER LEBTE FÜR SEINE MITMENSCHEN UND FÜR DIE BERGE
Quelle:tatransky_dvojtyzdennik_7-2014

Žil pre ľudí a pre hory. Navyše mal charizmu, vďaka ktorej vedel pre dobrú vec nadchnúť aj iných. Uvedomil som si to, keď pripravoval do tlače publikáciu Strechy nad oblakmi. Mal som to šťastie „byť pri tom“. Do knižky som prispel niekoľkými fotografiami.

Vtedy som mal možnosť Ferka Mrázika bližšie spoznať. Es war sehr sozial und alle unsere Arbeitsbeziehungen waren in diesem Geist. Raz sme sa zišli v   smokoveckom   Grandhoteli a veľmi naliehal, aby som prijal jeho pohostenie. Potom – len  tak – medzi rečou spomenul, že v týchto dňoch oslavuje osemdesiate narodeniny. Obdivoval som, s akou energiou prekonával najväčšie úskalie zrodu knihy – zháňanie finančných prostriedkov. Samozrejme, na príprave knižky spolupracoval aj s inými.

Obklopil sa najä mladými ľuďmi z ra dovčlenov Horskej služby. O jeho vzťahu kľuďom a k horám svedčí aj to to, že ma zvykol pri stretnutiach predstavovať ako priateľa horskej služby. A stále mám v živej pamiętäti, z akou samozrejmosťou sme sa zdravili: Hore zdar!

Ferko Mrázik sa narodil v Žiline, v rodine železničiara, 12. apríla 1914. Mal šesť starších súrodencov. V rodnom meste vyštudoval vtedajšiu obchodnú  akadémiu.   Potom pracoval v Sporiteľni a neskôr v podniku Slovena. V Sporiteľni sa spriatelil so svojim riaditeľom a spoluzakladateľom horolezeckého spolku JAMES, Mikulášom Mlynarčíkom.

Viac než možný kariérny postup v Žiline ho priťahovali Tatry. Mal šťastie, na žiadosť o prijatieho zamestnania vo Vysokých Tatrách, ktorú odoslal koncom mája 1951, dostal odpoveď takmer obratom. Dňa 3. júna 1951 nastúpil ako vedúci finančného oddelenia Komunálneho podniku – Tatranské chaty Jednotného národného výboru obce Vysoké Tatry so sídlom v Tatranskej Lomnica.

Tento krok nebol samoúčelný. Tu sa mohol popri práci naplno venovať horolezectvu a horskému lyžovaniu. Po príchode do Tatier sa Ferko Mrázik ihneď zaradil medzi dobrovoľných členov Tatranskej horskej služby.

V roku 1952 sa stal profesionálnym členom a od roku 1954 náčelníkom Tatranskej horskej služby. V rokoch 1956 – 1976 bol náčelníkom Horskej služby Československého zväzu telesnej výchovy na Slovensku, ktorá mala sídlo v Starom Smokovci. Ab 1968 predsedal rade celoštátnej horskej služby bývalej Československej socialistickej republiky, ab 1978 bol jej čestným predsedom.

Svoje bohaté praktické skúsenosti a organizačné schopnosti využil pri zriaďovaní stredísk horskej služby v iných slovenských pohoriach a zaslúžil sa o vznik Strediska lavínovej prevencie v Jasnej. Mal veľký podiel aj na tom, že sa Horská služba na Slovensku stala v 1968 členom medzinárodnej organizácie horských služieb IKAR.

Poľský dobrovoľný záchranný zbor horskej služby (GOPR) ho poctil čestným členstvom. Bol ocenený všetkými vyznamenaniami Horskej služby a bol držiteľom Zlatého odznaku JAMES. V roku 1997 ho poľský prezident Alexander Kwaśniewski vyznamenal za jeho veľké zásluhy pre rozvoj poľsko-slovenskej spolupráce jedným z najvyššších vyznameních – Oficierskym krížom.

Ako horský vodca I. triedy sprostredkoval nezabudnuteľné zážitky z hôr aj ďalším záujemcom. Rovnako vedel zaujať a pre hory nadchnúť deti, aj znznamné osobnosti. (Sprevádzal aj prezidentov Ludvíka Svobodu či Václava Havla). Len na Gerlachovskom štíte bol s klientmi viac ako stokrát.

Ako horolezec pôsobil aj v Rile, Pirine, Alpách,  na  Kaukaze a v roku 1969 sa zúčastnil, ako čestný člen, prvej československej himalájskej expedície na Nanga Parbat.

Bol aktívnym členom organizačného výboru Majstrovstiev sveta 1970 v klasických lyžiarskych disciplínach.

Odchod do dôchodku nič nezmenil na jeho odhodlaní pracovať pre dobro ľudí v horách. Okrem innich aktivít vykonával funkciu kultúrneho a športového referenta vo vládnej zotavovni Kamzík v Starom Smokovci.

Dňa 18. októbra 1991 vznikol Klub seniorov Horskej služby vo Vysokých Tatry a na Slovensku. Ferko Mrázik bol hlavným iniciátorom jeho zrodu a prvým predsedom. Klub dodnes vykazuje aktívnu činnosť. Jeho zámerom je združovať seniorov, pre ktorých ani dôchodkový vek nie je dôvodom k ukončeniu aktivít spojených s horami.

František Mrázik bol aj publikačne činný. Prvé články mu vyšli v päťdesiatych rokoch minulého storočia a prispieval do materiálov vydávaných horskou službou. Spolupracoval na rôznych rozhlasových a televíznych reláciách s tatranskou a horskou tematikou.

V knižnej publikácii Priekopníci horskej služby na Slovensku, ktorá vyšla roku 1993, vyjadril vďaku a úctu odchádzajúcej generácii horských  záchranárov.   Aj v knižke Strechy nad oblakmi sa zameral najmä na ľudí, ktorí spojili svoje osudy s tatranskými chatami. Táto publikácia vyšla napriek veľkému úsiliu až v roku 1998.

V nasledujúcom roku redakcia Tatranského dvojtýždenníka vyhodnotila anketu, ktorej respondenti udelili titul „Človek Tatier 1998“ Ferkovi Mrázikovi. Vtedy sa dožíval 85 rokov. Napriek zásluhám, pre ktoré si túto poctu zaslúžil, sa vyjadril, že ho teší najmä skutočnosť,„že sú tu mladší, ktorí majú radi hory a pokračujú v načatom diele a rozvíjajú horskú službu.“

Určite mal na myśli aj son Ferka, s ktorým na svojej životnej ceste prešiel len posledných dvadsaťjeden rokov. Za ten čas stihol formovať jeho názory, bol mu dobrým príkladom a naučil ho rozpoznávať a uznávať len skutočné hodnoty, nie majetky.

Ferko Mrázik starší zomrel v Deň horskej služby, 22. septembra 2001 v Poprade, pochovaný je v Novom Smokovci.

Medzinárodný význam osobnosti Ferka Mrázika vyzdvihol pri poslednej rozlúčke s ním aj vtedajší veľvyslanec Poľskej republiky na Slovensku Jan Komornicki. Zdôraznil jeho prínos pre poľsko-slovenskú spoluprácu a uviedol, že: „osobnosť Ferka Mrázika vypĺňa celú povojnovú históriu Tatier, alpinizm, horolezectva a rozvoja horskej služby“.

Ivan Bohuš ml.

  1. Veröffentlichung: Tatranský dvojtýždenník, Číslo: 7/XXV,   2 apríla 2014, Str. 7

Über Anna Kokesch - Antenka 243 Artikel
Anna Kokesch - w latach 1972-1974 kierownik administracji Zarządu GOPR