DO RATOWNIKÓW GOPR

© RATOWNICTWO GÓRSKIE | ARCHIWUM

DO RATOWNIKÓW GOPR

Witam serdecznie,

obradujący w ostatnią sobotę w Gliwicach delegaci zgromadzeni na Nadzwyczajnym Zjeździe Delegatów GOPR postanowili, że do końca trwającej obecnie kadencji Zarządu Głównego GOPR – zakładając, że kolejnego Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów GOPR w najbliższym czasie nie będzie – będę pełnił funkcję Prezesa Zarządu Głównego GOPR.

Jest to oczywiście wielkie wyróżnienie, ale jednocześnie jeszcze większe wyzwanie. Ponieważ nie mamy obecnie lepszego kanału bezpośredniej komunikacji pomiędzy Zarządem Głównym GOPR a ratownikami wszystkich Grup, pozwólcie, że w tym miejscu przedstawię się z tym z Was, którzy mnie nie znają, a także przedstawię podstawowe idee, którymi chciałbym posługiwać podczas pełnienia mojej funkcji.

Jestem ratownikiem Grupy Podhalańskiej GOPR od 2001 roku i posiadam stopień starszego ratownika.

DO RATOWNIKÓW GOPR
Paweł Konieczny | Foto-źródło: https://www.facebook.com/

Od 2018 roku jestem jedną z osób tworzących Zarząd naszej Grupy, początkowo jako Wiceprezes Zarządu, a od wiosny tego roku jako Prezes Zarządu Grupy Podhalańskiej.

W Zarządzie Głównym GOPR funkcjonuję od września 2019 roku. W tym czasie skoncentrowałem się na uruchomieniu centralnego kanału naszego Stowarzyszenia na Facebooku oraz koordynacji z Grupami niektórych akcji sponsorskich, co już przyniosło wymierne korzyści.

Drugą rzeczą prowadzoną bezpośrednio przeze mnie były negocjacje z firmą Media Expert zakończone przekazaniem do GOPR tabletów o łącznej wartości ponad 80.000 złotych, które podczas niektórych działań – zwłaszcza wypraw poszukiwawczych – mogą służyć nam pomocą w nawigacji w trudnym terenie. Oczywiście w górach bywam nie tylko w ramach służby w GOPR. Jestem przewodnikiem górskim z uprawnieniami instruktorskimi zrzeszonym w SKPG Kraków, a także posiadam kartę taternika jaskiniowego uzyskaną w AKG Kraków.

Prywatnie natomiast jestem z wykształcenia prawnikiem po Uniwersytecie Jagiellońskim, aczkolwiek nie wykonuję klasycznego zawodu prawniczego. Zawodowo zajmuję się rozwojem i zarządzeniem projektami infrastrukturalnymi, zwłaszcza rozwojem dużych farm słonecznych. Obecnie, prowadząc własną działalność w tym zakresie, i co drugi tydzień spędzam w Warszawie, co jest też plusem biorąc pod uwagę siedziby większości naszych Sponsorów, a zwłaszcza MSWiA.

Przechodząc natomiast do idei, którymi chciałbym, aby kierował się Zarząd Główny GOPR, to po pierwsze: bardzo zależy mi na uspokojeniu nadmiernych emocji, które w ostatnich miesiącach pojawiły się w naszym Stowarzyszeniu w zdecydowanie za dużym natężeniu.

Drugą kwestią jest położenie nacisku na Służbę Górską, co należy odczytywać w ten sposób, że każde działanie Zarządu Głównego GOPR powinno bezpośrednio lub pośrednio wzmacniać nasze możliwości skutecznego operowania w górach.

Kolejną kwestią jest rola Naczelnika GOPR – to on jest i nadal być powinien twarzą naszej Organizacji na zewnątrz oraz ma kluczową rolę w bieżącym zarządzaniu w GOPR. Ze swojej strony deklaruję zatem pełne wsparcie dla Naczelnika i pomoc w realizacji jego pomysłów.

Chciałbym też dwa zdania poświęcić relacjom Zarządu Głównego GOPR z Grupami Regionalnymi. Z całą stanowczością trzeba podkreślić, że GOPR jest tak silny, jak silne są jego Grupy.

Dlatego słuszne inicjatywy Grup będą przez ten Zarząd popierane. Jednocześnie Zarząd Główny GOPR musi pełnić rolę koordynacyjną, co jest niezbędne dla utrzymania spójności naszego Stowarzyszenia. W zakresie pionu szkolenia uważam, że stoi ono na wysokim poziomie, a rolą Zarządu Głównego GOPR może być wyłącznie dążenie, aby poziom taki utrzymać, a jeśli to możliwe jeszcze podnieść.

Warto tu cofnąć się o kilka zdań: jest chyba oczywiste, że tym bardziej sprawna będzie nasza Służba Górska, im więcej osób uzyska umiejętności i wiedzę starszych ratowników i instruktorów ratownictwa górskiego.

Wreszcie, kolejnym tematem jest współdziałanie Zarządu Głównego GOPR z Fundacją GOPR. Znając się i współdziałając już pewien czas z obecnym Prezesem Fundacji GOPR jestem przekonany, że wzajemna współpraca będzie w tym wypadku harmonijna i korzystna dla naszego środowiska.

Ostatnią wreszcie kwestią jest zbliżający się jubileusz 70.lecia powstania Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, który przypada na 2022 rok. Z jednej strony wydaje się, że jest jeszcze trochę czasu, ale w praktyce musimy już zacząć przygotowywać się do tego wydarzenia.

Na koniec chciałbym jeszcze Was bardzo poprosić o wsparcie Zarządu Głównego w jego działaniach. W Zarządzie Głównym jest tylko siedem osób, dodatkowo działających ochotniczo i aktywnych zawodowo. Mimo niewątpliwych chęci w tak wąskim gronie osób nie uda się zrealizować tylu działań ile możliwe będzie przy waszej – ratowniczek i ratowników GOPR – pomocy, na którą bardzo liczę.

Do zobaczenia w górach!

Paweł Konieczny

 

Avatar photo
O Paweł Konieczny 7 artykułów
Starszy ratownik górski - Grupa Podhalańska GOPR