DZIEŃ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH GP GOPR

DZIEŃ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH GP GOPR
© Archiwum GP GOPR

DZIEŃ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH GP GOPR

DZIEŃ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH GP GOPR

Wieloletnią tradycją naszej organizacji jest, że w okolicach Dnia Wszystkich Świętych ratownicy wszystkich Grup Regionalnych odwiedzają groby swoich kolegów, którzy pełnią już dyżury na niebieskich połoninach.

Tradycja ta szczególnie żywa jest w Grupie Podhalańskiej, gdzie poza wizytą na cmentarzach, ratownicy spotykają się na Czole Turbacza w Gorcach, aby przy tablicy poświęconej pamięci ratowników Grupy Podhalańskiej GOPR powspominać zmarłych przyjaciół i kolegów.

W tym roku uroczystość ta odbyła się w dniu 28 października 2018 roku. Pomimo nienajlepszej pogody wzięło w niej udział wielu ratowników z różnych sekcji operacyjnych i o różnym stażu w naszej organizacji. Poza sporym gronem starszych ratowników, których wsparto w dotarciu w sam środek Gorców, na miejscu stawili się także znacznie młodsi koledzy.

DZIEŃ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH GP GOPR
© Archiwum GP GOPR

Po odczytaniu nazwisk i pseudonimów zmarłych ratowników, których lista niestety z roku na rok jest coraz dłuższa, wszyscy udali się do schroniska na Turbaczu, gdzie wspominano akcje i szkolenia, w których brali oni udział przed laty.

Powoli tradycją staje się również wspólna z ratownikami słowackimi modlitwa w intencji turystów, którzy zginęli w Pieninach.

Odbywa się ona przy tablicy poświęconej pamięci ofiar Pienin, która znajduje się na ścianie turni Sama Jedna w przełomie Dunajca. W krótkiej uroczystości w dniu 3 listopada 2018 roku, którą zorganizowała Horská Služba Pieninského Národného Parku Grupę Podhalańską reprezentowało aż 10 ratowników, w tym Naczelnik Marek Ciaś, Wiceprezes Zarządu Paweł Konieczny oraz Kierownik Sekcji Operacyjnej Szczawnica Robert Smolarski. W uroczystościach wzięło udział również 4 ratowników Grupy Krynickiej GOPR.

Wracając z uroczystości ratownicy zostali wezwani na akcję ratunkową w rejonie schroniska Orlica w Pieninach, gdzie na niebieskim szlaku prowadzącym z Szafranówki urazu nogi doznała około 40. letnia turystka.

DZIEŃ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH GP GOPR
© Archiwum GP GOPR

Po udzieleniu jej pomocy i zapakowaniu do noszy KONG zniesiono ją do schroniska, a następnie samochodem GOPR przewieziono do oczekującej karetki pogotowia.

Avatar photo
O Paweł Konieczny 7 artykułów
Starszy ratownik górski - Grupa Podhalańska GOPR