ETATY DLA GOPR

ETATY DLA GOPR

ETATY DLA GOPR – Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Pana Mariusza Błaszczaka, GOPR otrzymał 9 tak bardzo potrzebnych etatów. Trwające od wielu miesięcy starania o wzmocnienie zawodowego pionu GOPR, zakończyły się sukcesem. Od lat, ratownictwo górskie notuje spadek aktywności ratowników ochotników.

Spowodowane jest to warunkami społeczno-ekonomicznymi.

Z drugiej strony trudno ratownikom zrozumieć, dlaczego, mimo wieloletnich starań, kolejne Rządy nie próbowały uregulować tak istotnej sprawy jak zabezpieczenie ruchu turystycznego w górach. Odpowiedzialność finansowa za działania związane z ratowaniem ludzi w górach została przerzucona na podatników. DLACZEGO?

Przez tereny górskie przechodzą rocznie ogromne pieniądze: pensjonaty, hotele, stacje narciarskie itp., dające ogromne dochody gestorom obsługi ruchu turystycznego.

Dlaczego ciągle, mimo wielokrotnych starań, nie można uregulować spraw związanych z ubezpieczeniem i ruchem narciarskim. DLACZEGO?

Tego typu problemów jest znacznie więcej. Czy aktualne Władze spróbują rozwiązać wyglądające marginalnie, a w rzeczywistości bardzo poważne problemy, pokaże czas.
Być może, decyzja Pana Ministra o przyznaniu etatów jest zapowiedzią dalszych działań nad regulacją problemów związanych z bezpieczeństwem w górach.

Otrzymane centralnie etaty zostały rozdzielone na poszczególne Grupy Regionalne GOPR. Ratownicy tych Grup składają Panu Ministrowi podziękowania.

Avatar photo
O Marian Sajnog 286 artykułów
Marian Sajnog - w latach 1973 - 1975 Naczelnik Grupy Sudeckiej GOPR