FORUM „BEZPIECZNI W GÓRACH” – RELACJA

FORUM "BEZPIECZNI W GÓRACH" - RELACJA

FORUM „BEZPIECZNI W GÓRACH” – RELACJA

31 marca 2023 w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, Filii w Jeleniej Górze, odbyły się dwa wydarzenia organizowane przez Centrum Edukacji Outdoorowej UEW, przy współpracy Grupy Karkonoskiej GOPR, Fundacji GOPR, Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie”, Koła Przewodników Sudeckich PTTK Oddział „Sudety Zachodnie” i Karkonoskiego Towarzystwa Naukowego.

Pierwszym wydarzeniem było Forum „Bezpieczni w górach” upamiętniające zejście lawiny w Białym Jarze w 1968 roku.

Wystąpiło sześciu prelegentów, a zwieńczeniem był panel dyskusyjny z udziałem publiczności. W Forum wzięło udział około 40 osób reprezentujących organizatorów oraz Karkonoski Park Narodowy, Państwową Straż Pożarną, jednostki samorządu terytorialnego oraz przedstawicieli środowisk turystycznych, studentów i osoby zainteresowane tematyką bezpieczeństwa w górach.

Głównym wnioskiem z Forum jest potrzeba szerszej edukacji na rzecz bezpieczeństwa (nie tylko na obszarach górskich). Nagranie z wydarzenia można zobaczyć na profilu facebook Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Filii w Jeleniej Górze pod linkiem https://www.facebook.com/jg.ue.wroc

Drugie wydarzenie to akcja skierowania w kierunku szkół – „Reset w górach. Bezpieczeństwo w górach i pierwsza pomoc na szlaku”, które odbyło się w światowy dzień back-up’u przypadający na 31 marca.

CEO i Filia gościli łącznie ponad 150 uczniów szkół średnich z Jeleniej Góry. Swoją wiedzą i doświadczeniem podzielili się z nimi ratownicy Grupy Karkonoskiej GOPR.

Uczniowie dowiedzieli się jak należy przygotować się do wyjścia w góry, jak reagować w sytuacji gdy ktoś potrzebuje tam pomocy, mieli również okazję przećwiczyć podstawy resuscytacji krążeniowo – oddechowej i obejrzeć sprzęt ratowniczy Grupy Karkonoskiej GOPR.

dr hab. Agnieszka Jagoda, prof. UEW
Katedra Zarządzania Strategicznego i Logistyki / Department of Strategic Management and Logistics

Wydział Zarządzania / Faculty of Management


Tekst i zdjęcia:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Filia w Jeleniej Górze
Wroclaw University of Economics and Business Branch in Jelenia Góra
ul. Nowowiejska 3
58-500 Jelenia Góra
www.jg.ue.wroc.pl

Avatar photo
Zespół redagujący blog "Ratownictwo Górskie"