FOTOALBUM KLUBU SENIORA HORSKEJ SLUŽBY

FOTOALBUM KLUBU SENIORA HORSKEJ SLUŽBY
Tło: Von Dodoni - Eigenes Werk, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/5

FOTOALBUM KLUBU SENIORA HORSKEJ SLUŽBYFOTOALBUM KLUBU SENIORA HORSKEJ SLUŽBY

Od roku 1993 roku istnieje na Słowacji Klub Seniora Horskej Služby, stowarzyszenie działające na bazie  wolontariatu. Członkami stowarzyszenia są ratownicy górscy w stanie spoczynku. Od 1997 roku począwszy, spotykają się oni regularnie każdego roku we wrześniu, na terenach objętych działalnością Horskej Služby. W każdym z takich spotkań bierze udział 120-150 ratowników-emerytów.

Jest to jedyne takie ogólnokrajowe stowarzyszenie w Europie.

Dla przypomnienia historii corocznych spotkań powstał fotoalbum, którego Autorem jest Braňo Potoček – Prezes Klubu Seniora HS Cergov.

Artykuły autorstwa Braňo Potočka były już kilkakrotnie publikowane na naszym blogu. Można tu znaleźć zarówno historię powstania słowackiego Klubu Seniora, jak i opis działalności tego stowarzyszenia.

Zebranie i uporządkowanie materiału fotograficznego z 22 lat spotkań słowackich ratowników wymagało od Autora ogromnego nakładu pracy, ale dzieło zostało dokonane i prezentuje się znakomicie.

Kilka słów od Autora:

„O týchto stretnutiach je aj táto moja kniha-album, aby pripomenula historiu a atmosféru týchto stretnutí a spomienky na prežité chvíle s priateľmi ktorých poslaním bolo pomáhať ľudom, ktorí pomoc na horách potrebovali. Mnohí už medzi nami nie sú ale na každom stretnutí si na nich s úctou spomíname.“

„Ta moja książka-album powstała dla przypomnienia historii i atmosfery tych spotkań oraz dla wspomnienia chwil spędzonych z przyjaciółmi, których misją było niesienie pomocy ludziom potrzebującym pomocy w górach. Wielu już z nami nie ma, ale z szacunkiem wspominamy ich na każdym spotkaniu.”

Zorganizowanie działającego na podobnych zasadach centralnego Klubu Seniora GOPR było serdecznym życzeniem zarówno naszego nieodżałowanego Kolegi ś.p. Ryszarda Jędreckiego, jak i wielu emerytowanych ratowników górskich.

Miejmy nadzieję, że to życzenie zostanie niebawem spełnione.


Za przesłanie pięknie wydanego fotoalbumu serdecznie Autorowi dziękuje
„Antenka”
Avatar photo
O Anna Kokesch - Antenka 257 artykułów
Anna Kokesch - w latach 1972-1974 kierownik administracji Zarządu GOPR