FRANTIŠEK ”FERKO” MRÁZIK

FRANTIŠEK ”FERKO” MRÁZIK
M.T. BIELECKI I F. MRAZIK © RATOWNICTWO GÓRSKIE
FRANTIŠEK ”FERKO” MRÁZIK 
Źródło:tatransky_dvojtyzdennik_7-2014

FRANTIŠEK ”FERKO” MRÁZIK (1914-2001)

FRANTIŠEK ”FERKO” MRÁZIK to Postać, która złotymi zgłoskami zapisała się nie tylko w historii pogotowia górskiego na Słowacji.

Ten urodzony 12 kwietnia 1914 roku w Żylinie słowacki narciarz i taternik, przewodnik tatrzański, ratownik górski i instruktor ratownictwa górskiego I klasy, był inicjatorem utworzenia w Czechosłowacji ogólnopaństwowej Służby Górskiej (HS ČSSR).

W roku 1956 został mianowany Naczelnikiem całej słowackiej komórki Horskej Služby i funkcję tę pełnił aż do końca roku 1975.
To m.in dzięki jego staraniom, HS ČSSR została przyjęta w poczet członków IKAR-CISA. Uroczystość odbyła się 21 czerwca 1968 roku w schronisku Monzino na stokach Mont Blanc.

Tego samego dnia członkiem IKAR stał się również GOPR. 

 

HS ČSSR i GOPR były pierwszymi organizacjami ratownictwa górskiego z obszaru pozaalpejskiego, które przyjęto do IKAR. We wrześniu 1974 roku odbyła się pierwsza konferencja IKAR na „socjalistycznym gruncie” – w Szczyrbskim Plesie i Jasnej.

František Mrázik, który nieprzerwanie rozwijał współpracę Horskej Služby z polskim pogotowiem górskim, otrzymał w roku 1975 status honorowego członka GOPR. 
Za wielkie zasługi na rzecz współpracy słowacko-polskiej, Prezydent Polski Aleksander Kwaśniewski, odznaczył Go w roku 1997 r. Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej.

FRANTIŠEK ”FERKO” MRÁZIK
Źródło: https://www.tatryportal.sk/

Po przejściu na emeryturę działał w Klubie Seniora Horskej Služby, prowadził także ożywioną działalność pisarską na tematy ratownicze. Jego artykuły publikowane były m.in. w czasopiśmie „Krásy Slovenska”. Jest autorem bardzo popularnej na Słowacji książki, p.t.: Strechy nad oblakmi.
Bardzo często odwiedzał Zakopane i Polskę, nie tylko służbowo.

FRANTIŠEK ”FERKO” MRÁZIK 
Na pierwszym planie, od lewej: dr Marian Hadło | Grupa Bieszczadzka GOPR, Jacek Dębicki | GOPR, nieznana pani, Otto Eisler| ÖBRD, Tadeusz Pawłowski, Ludwig Gramminger, František Mrázik, Jerzy Ustupski © RATOWNICTWO GÓRSKIE – ARCHIWUM
 

František Mrázik, człowiek o wielkiej kulturze osobistej i ujmującym sposobie bycia, zyskał również po polskiej stronie Tatr, sympatię i przyjaźń Wielu.

Zmarł w Dzień Horskej Služby – 22 września 2001 roku, w Popradzie. Został pochowany w Nowym Smokowcu.

Pozostanie we wdzięcznej pamięci Wszystkich, którzy mieli okazję Go poznać, tak jak i niżej podpisana

Anna Kokesch „Antenka”

Avatar photo
O Anna Kokesch - Antenka 253 artykuły
Anna Kokesch - w latach 1972-1974 kierownik administracji Zarządu GOPR