FUNDACJA GOPR ZAREJESTROWANA

FUNDACJA GOPR ZAREJESTROWANA

FUNDACJA GOPR ZAREJESTROWANA

W dniu 18 marca 2016 roku FUNDACJA GÓRSKIEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000607021.

Po ponad 2 latach starań, wysiłków, przełamywania barier i oporów, GOPR ma swoją Fundację.

Władze Fundacji

Zarząd Fundacji:

Marcin Kądziołka – Prezes
Wojciech Jurdyga – Wiceprezes
Wojciech Szewczyk – Sekretarz

Rada Fundacji:

Jerzy Mróz – Przewodniczący
Katarzyna Tyszecka
Przemysław Barczentewicz
Piotr van der Coghen
Andrzej Muszka
Tomasz Gac
Arkadiusz Kitkowski

Gratuluję i dziękuję Wszystkim, którzy przyczynili się do powstania Fundacji GOPR.

Jacek Dębicki

 

Avatar photo
O Jacek Dębicki 4 artykuły
Naczelnik GOPR w latach 1998-2019