PROJEKT UTWORZENIA RATOWNICZEJ SŁUŻBY GÓRSKIEJ W ALBANII

© JAN GÓRNIAK | RATOWNICTWO GÓRSKIE

PROJEKT UTWORZENIA RATOWNICZEJ SŁUŻBY GÓRSKIEJ W ALBANII

GOPR I HORSKÁ SLUŽBA ČR W PROJEKCIE TWORZENIA RATOWNICZEJ SŁUŻBY GÓRSKIEJ W GÓRACH ALBANII

Albania to kraj, który najczęściej kojarzy się nam z uchodźcami, biedą i niebezpieczeństwem.
Czy tak jest naprawdę?
Ten niewielki kraj leżący na Bałkanach, którego historia sięga czasów starożytnych w rzeczywistości daleko odbiega od obecnie panującej opinii w Europie zachodniej.
Albania jest krajem dynamicznym o rozwijającej się gospodarce, szczególnie turystycznej. Jest członkiem ONZ, NATO, OBWE, WTO oraz Rady Europy. Od 2009 roku kandyduje do Unii Europejskiej.
Geograficznie Albania posiada brzeg morski o długości ponad 360 km, a teren górzysty to około 75% całego kraju.

Ten mało znany obraz Albanii, krainy pięknych i wysokich gór, gdzie najwyższy szczyt wznosi się na wysokość 2764 m n.p.m. przyczynił się do pomysłu utworzenia ratowniczej służby górskiej w tym kraju.

Pomysł zrodził się wśród miejscowej społeczności doliny Valbonë, znajdującej się na terenie pięknych gór Parku Narodowego Valbonë. Rosnący tam ruch turystyczny nieuchronnie niesie z sobą wzrastającą liczbę wypadków i zaginięć w górach. Obecnie teren ten nie jest objęty działaniem żadnej z specjalistycznych służb, a ewentualna pomoc może przyjść ze strony lokalnej społeczności.

Pomysłem utworzenia służby ratowniczej w górach Albanii została „zarażona” Ambasadorka Republiki Czeskiej, miłośniczka gór, Pani Bronislava Tomásová.

Przy współpracy z Ambasadorem polskim Markiem Jeziorskim oraz Ambasadorem słowackim Milanem Cigánikiem, udało pozyskać się fundusze z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego na rozpoczęcie działań mających na celu zbudowanie górskiej służby ratowniczej w Albanii.

W pierwszym etapie podjętych kroków przedstawiciele Horskiej Služby z Czech oraz przedstawiciel Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z Polski odwiedzili dolinę Valbonë.

Podczas tego pobytu, przez cztery dni, szkolono przyszłych albańskich ratowników górskich z zakresu podstawowych czynności dotyczących pierwszej pomocy, terenoznawstwa i nawigacji.

Ponadto wspólnie z ambasadorami trzech wyżej wymienionych krajów i lokalnymi władzami ustalono dalszy harmonogram działań. W nadchodzącym czasie grupa Albańskich „ochotników” odwiedzi Czechy, Polskę i Słowację po to, aby zaznajomić się ze służbami ratownictwa górskiego w tych państwach, oraz aby przejść kolejne szkolenia z zakresu pierwszej pomocy.

Niewątpliwie, jeżeli projekt powiedzie się zgodnie z założeniami, staniemy się świadkami powstania pierwszej zorganizowanej i profesjonalnej służby ratowniczej w górach Albanii.


aktualizacjia: 23 stycznia 2020 r.

Avatar photo
O Jan Górniak 9 artykułów
Ratownik Grupy Beskidzkiej GOPR