GRUPA KRYNICKA GOPR

70-LECIE GOPR

GRUPA KRYNICKA GOPR

Intro

Siedem w jednym.
Tak roboczo zatytułowaliśmy materiały o GOPR, które chcemy publikować z okazji zbliżającej się 70 rocznicy powstania naszego Stowarzyszenia. Jak powszechnie wiadomo działamy w 1200 km ciągu gór polskich, zorganizowani w siedmiu regionalnych Grupach. Każda z tych Grup działa w innym kulturowo terenie. Ma swoją specyfikę. Wszystkie łączy jedno – pomoc ludziom w górach.

Góry, jak wiadomo, są różne. Jedne większe, inne mniejsze. Jeden z francuskich znakomitych alpinistów powiedział: ” w górach małych jest wszystko takie samo jak w górach wysokich, tylko odpowiednio mniejsze”.

Podobnie jest z ratownictwem górskim. Jest takie, jak góry w których funkcjonuje. W każdych giną ludzie.

Na naszym Blogu prezentujemy poszczególne Grupy. Zaczynamy od Grupy Krynickiej GOPR.

 


GRUPA KRYNICKA GOPR

Chcąc przybliżyć historię ratownictwa górskiego na terenie Beskidu Sądeckiego, należy wspomnieć również o historii rozwoju turystyki w pasmach Radziejowej i Jaworzyny Krynickiej. To przecież stopniowy rozwój turystyki letniej i zimowej stał się bezpośrednią przyczyną powstania pogotowia górskiego.

Teren Beskidu Sądeckiego stanowiący część Karpat Zachodnich, głównie ze względu na swoje walory  krajobrazowe budził zainteresowanie badaczy gór już u schyłku XVIII stulecia.

Następne dziesięciolecia, a zwłaszcza druga połowa XIX wieku, przynoszą dalszy dynamiczny rozwój tego regionu górskiego, przede wszystkim za sprawą Krynicy i jej walorów leczniczych.

Miejscowe społeczności aktywnie reagują na toczące się wydarzenia starając się działać na rzecz poznania gór oraz ich zagospodarowania.

Wraz z upływem czasu pojawia się inicjatywa stworzenia organizacji nadającej ramy formalne dla prowadzonej działalności. W wyniku realizacji tych zamierzeń w roku 1906 powstaje w Nowym Sączu Towarzystwo Turystyczne Beskid. Towarzystwo to po niecałym roku działalności
podczas Walnego Zjazdu Towarzystwa Tatrzańskiego w Krakowie / 24.XII. 1907r./ staje się nowym oddziałem Towarzystwa Tatrzańskiego z siedzibą w Nowym Sączu z nazwą Beskid Pieniny, a wkrótce ponownie Beskid.

W tym też czasie rozpoczyna się znakowanie pierwszych szlaków turystycznych oraz powstają plany zagospodarowania turystycznego tego regionu Beskidów. W latach dwudziestych Krynica za sprawą korzystnego mikroklimatu, oraz przede wszystkim dobrych organizatorów i działaczy staje się atrakcyjna nie tylko latem, ale również zimą.

W roku 1924, trafiając na bardzo korzystny grunt, utworzono Krynickie Koło PTT Oddziału Nowosądeckiego Beskid. Po pięciu latach działalności w roku 1929 na wniosek Koła Krynickiego zostaje ono przeistoczone w samodzielny oddział PTT. W ramach koła powstaje sekcja narciarska, dająca podwaliny pod działalność sportową. Przedstawione wydarzenia umożliwiają prowadzenie zorganizowanej działalności turystycznej w ciągu lat następnych.

W Krynicy mają miejsce zawody narciarskie o Mistrzostwo Polski – rok 1924, oraz imprezy o znaczeniu międzynarodowym, w roku 1931 Hokejowe Mistrzostwa świata, a w roku 1939 Narciarskie Akademickie Mistrzostwa świata.

Hokejowe Mistrzostwa świata – Krynica 1931 | źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe – Sygnatura: 1-M-990-5

Rozwój wspomnianych dyscyplin powoduje duże zainteresowanie czynną rekreacją wielu amatorów, wywodzących się z miejscowej ludności jak i z przyjezdnych.

Naturalną koleją rzeczy pojawiają się pierwsze wypadki narciarskie oraz zaginięcia w górach. Z pomocą poszkodowanym spieszą wówczas nieliczne grupy miejscowych sportowców i społeczników.

Pierwszą znaną z przekazów ustnych akcją ratunkową jest poszukiwanie zimą 1925 roku sióstr, Janiny i Marii, Nitrybitównych, które wybrały się na wycieczkę narciarską w rejon Huzarów i Mochnaczki.

Po całonocnych poszukiwaniach zostały odnalezione u gospodarzy w Mochnaczce. Te pierwsze spontaniczne działania mające na celu niesienie pomocy w górach, stają się przyczyną, dążenia miejscowych działaczy do stworzenia grupy odpowiednio przeszkolonych ludzi, gotowych na każde wezwanie ruszyć z pomocą. Pierwsze grupy ofiarnych społeczników organizowano już w roku 1936.

Z pomocą miejscowym działaczom przychodzi Referat Ratownictwa Górskiego TKN, realizujący plan reorganizacji spraw związanych z górskim ratownictwem zimowym na terenie całych Karpat.

Avatar photo
Zespół redagujący blog "Ratownictwo Górskie"