ICAR 2020 W OBLICZU PANDEMII

ICAR 2020 W OBLICZU PANDEMII
© RATOWNICTWO GÓRSKIE-ARCHIWUM

ICAR 2020 W OBLICZU PANDEMII

Pod koniec marca tego roku, kiedy rejestracja do udziału w Kongresie ICAR 2020 w Grecji była już niemal całkowicie przygotowana, pandemia COVID-19 zaczęła zmieniać wszystko na całym świecie.

Niebawem stało się oczywiste, że obostrzenia w związku z pandemią, takie jak: dystans społeczny, ograniczenia spotkań i podróży, brak dostępności lotów, kwarantanna itp., będa trwały dłużej i wykroczą poza rok 2020.

W związku z zaistniałą sytuacją wszyscy zaangażowani w organizację kongresów ICAR podjęli wspólnie następujące decyzje:

  1. Kongres ICAR 2020 w Grecji z osobistym udziałem uczestników zostaje przełożony na termin 19-24 października 2021 r.  Miejsce kongresu: w Salonikach, tak jak planowano uprzednio.
  2. Kongres ICAR 2021 w Austrii z osobistym udziałem uczestników zostaje przełożony na październik 2026 r.
  3. Kongres ICAR 2022 w Szwajcarii z osobistym udziałem uczestników jest zaplanowany w terminie 11-16 października 2022 r. , tak jak planowano uprzednio. Kongres odbędzie się w regionie Jeziora Genewskiego w zachodniej Szwajcarii.
  4. Kongres ICAR 2023 we Włoszech z osobistym udziałem uczestników jest zaplanowany na październik 2023 r. , tak jak planowano uprzednio.  Kongres odbędzie się w Południowym Tyrolu.
  5. Odwołane zostaje Zgromadzenie Delegatów ICAR 2020. Wszyscy obecni Członkowie Zarządu ICAR i Audytorzy ICAR pełnią swoje funkcje do października 2021 r., czyli do następnego Zgromadzenia Delegatów ICAR. Nowe wybory i przyjęcie nowych członków typu A, B1 / B2 i D (wymagające zgody Zgromadzenia Delegatów ICAR) przesunięto na październik 2021 r.
  6. W dniach 10/11 i 17/18 października 2020 planowana jest wirtualna konferencja  ICAR w godzinach 17:00-20:00 ( letni czas środkowoeuropejski) , w każdy z 4 dni weekendowych.

Komitet Techniczny (wszyscy przewodniczący Komisji) pod kierownictwem Gebharda Barbischa ma za zadanie przygotowanie tego wirtualnego wydarzenia, sporządzenie dla niego budżetu (do zatwierdzenia przez Zarząd ICAR) oraz przygotowanie konferencji  pod względem wymagań technicznych lub informatycznych.

Rejestracja na udział w wydarzeniu (bez opłat dla uczestników ) będzie wymagana.

Prezentacje powinny trwać maksymalnie 20 minut, następnie przewiduje się 5 minut na dyskusję i 5 minut na zmianę mówcy. Jednoczesnych sesji nie będzie. Wszystkie prezentacje zostaną nagrane i będą prowadzone w języku angielskim, bez tłumaczy ICAR.

Delegaci / członkowie komisji otrzymają więcej informacji bezpośrednio od swojej komisji.

Ostateczne terminy ustalono jak następuje:

  • Call for papers – do 15 sierpnia 2020 r.
  • Najbardziej odpowiednie prezentacje wybrane przez Grupę Roboczą Komitetu Technicznego –  do 1 września 2020 r.
  • Ostateczny harmonogram wirtualnej konferencji będzie dostępny do 15 września 2020 r.

Planuje się, że Topograph Media (partner ICAR Media Production) przygotuje film przedstawiający wszystkich partnerów ICAR wraz z ich danymi kontaktowymi. To wideo będzie wyświetlane na początku każdego dnia wirtualnej konferencji. Ponadto każdy dzień wydarzenia zakończy się 15-minutową prezentacją nowych produktów Partnerów ICAR (maks. 5 minut na partnera ICAR).


Dokładne i aktualizowane informacje dla Zainteresowanych znajdują się na stronie www ICAR: http://www.alpine-rescue.org/

 
 
 
 
 
Avatar photo
O Anna Kokesch - Antenka 257 artykułów
Anna Kokesch - w latach 1972-1974 kierownik administracji Zarządu GOPR