JAN RYBARSKI – ✝8.05.2015

© RATOWNICTWO GÓRSKIE-ARCHIWUM

JAN RYBARSKI – ✝8.05.2015

Wiadomość o śmierci Jana Rybarskiego, wieloletniego Naczelnika Grupy Krynickiej GOPR, dotarła do nas z wielkim opóźnieniem.

Jan Rybarski, urodzony w roku 1931 w Krynicy był współzałożycielem powstałej w roku 1952 Grupy Krynickiej GOPR i jej pierwszym Naczelnikiem. Funkcję tę pełnił nieprzerwanie przez 20 lat.

W trudnych powojennych czasach dzięki wytrwałości i hartowi ducha doprowadził do powstania sprawnie działającej struktury ratownictwa górskiego na terenie Beskidu Sądeckiego i Niskiego, utworzył sekcje terenowe w Nowym Sączu i Gorlicach oraz sieć dyżurek w terenie, pozyskiwał do działalności w pogotowiu górskim wielu cennych ludzi. Wspierał, także powstanie ratownictwa górskiego w Bieszczadach.

Podczas 50-letniej, nieprzerwanie czynnej działalności ratowniczej uczestniczył niemal we wszystkich wyprawach ratunkowych prowadzonych przez Grupę Krynicką GOPR.

Był praktykiem w dziedzinie ratownictwa górskiego, charakteryzującym się doskonałą znajomością terenu oraz „żelazną” kondycją fizyczną.
W roku 1968 uzyskał stopień starszego ratownika, w roku 1974 stopień instruktora ratownictwa górskiego. W roku 1985 w uznaniu zasług na niwie szkoleniowej otrzymał mianowanie na stopień starszego instruktora ratownictwa górskiego.

Posiadając bardzo duże doświadczenie ratownicze, wyszkolił dwa pokolenia ratowników, dając im poza fachowymi umiejętnościami przykład niepodważalnego autorytetu moralnego.

Poza służbą ratowniczą działał również aktywnie na polu popularyzacji turystyki górskiej szczególnie wśród młodzieży, piastując liczne odpowiedzialne funkcje w krynickim oddziale PTTK, był inicjatorem imprez turystycznych i sportowych o charakterze lokalnym, regionalnym jak i ogólnopolskim. Wyznaczył wiele szlaków turystycznych oraz przez wiele lat dbał o ich należyty stan. Był zaangażowanym działaczem Polskiego Związku Sportów Saneczkowych. Był także działaczem samorządowym w Krynicy-Zdroju, pracującym na rzecz środowiska lokalnego.
Za działalność społeczną wielokrotnie wyróżniany i nagradzany.
W roku 2002 otrzymał jedno z najwyższych odznaczeń państwowych „Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski”.
W uznaniu zasług dla ratownictwa górskiego w roku 2002 decyzją Zjazdu Walnego Delegatów GOPR został uhonorowany najwyższym wyróżnieniem Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – godnością Członka Honorowego GOPR.
Był człowiekiem wrażliwym i bezinteresownie reagującym na problemy żyjących obok ludzi. Przy wszystkich zaletach charakteru i zasługach był człowiekiem niebywale skromnym, życzliwym, cenionym i lubianym oraz otaczanym szacunkiem.

O jego skromności może świadczyć to, że ilekroć gratulowano mu otrzymanych odznaczeń, On zawsze w charakterystyczny sposób machał ręką i kwitował to krótkim stwierdzenie w stylu „ …. nie dla odznaczeń to robiłem”.

Dla ratowników, przewodników oraz społeczności lokalnej był „żywą” i barwną kartą lokalnej historii i symbolem etyki ratownictwa i przewodnictwa górskiego, który stanowił i będzie stanowić niedościgniony, a godny polecenia wzór.

Źródło: 
http://www.gopr-krynica.pl/aktualnosci/2015/maj/odszedl-jan-rybarski

Ratownicy Grupy Krynickiej GOPR pożegnali
Jana Rybarskiego przedwczoraj, 11 maja 2015 r.

Cześć Jego Pamięci !
 

Bliskim Zmarłego i Kolegom z Grupy Krynickiej GOPR składamy tą drogą wyrazy serdecznego współczucia.

 
Avatar photo
Zespół redagujący blog "Ratownictwo Górskie"