JÓZEF GĄSIENICA-JÓZKOWY 1953-2014

JÓZEF GĄSIENICA-JÓZKOWY 1953-2014

Przez 40 lat Ziut był ratownikiem i instruktorem ratownictwa Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Od wczesnej młodości zainteresowany lotnictwem, został specjalistą w ratownictwie śmigłowcowym. Na pokładzie śmigłowca Mi-2 latał z różnymi pilotami – obsługiwał wyciągarkę, desantował się, zjeżdżał na linie do poszkodowanych taterników w ścianie.  

262 wyprawy ratunkowe, wielu uratowanych taterników i turystów, setki zwiezionych narciarzy – to dokonania, którymi Ziut mógł się poszczycić.  W dowód uznania, z okazji 100 lecia TOPR w roku 2009, przyznano Ziutowi Złoty Krzyż Zasługi.

Ziut przyjmuje Złoty Krzyż Zasługi podczas uroczystości 100-lecia TOPR © zdjęcie ze zbiorów Jerzego Dobrostańskiego

Medalem za Ofiarność i Odwagę odznaczono Go na początku zawodowej ratowniczej działalności, po wyjątkowo trudnej i wyczerpującej akcji ratunkowej w Jaskini Zimnej.

W kwietniu 2013 roku Józef Gąsienica Józkowy zakończył swój ostatni zimowy sezon w Tatrach. Nikt nie mógł przypuszczać, że będzie to naprawdę ostatni sezon.

21 stycznia 2014 roku – Ziut zmarł.

Cześć Jego Pamięci!


Update: 27 kwietnia 2021

Avatar photo
O Anna Kokesch - Antenka 257 artykułów
Anna Kokesch - w latach 1972-1974 kierownik administracji Zarządu GOPR