JÓZEF RÓŻAŃSKI NIE ŻYJE

Józef Różański – zasłużony ratownik Grupy Podhalańskiej GOPR – nie żyje.

Józef Różański urodził się w Nowym Targu 11 listopada 1931 r. Absolwent WSWF w Krakowie, był sportowcem uprawiającym lekkoatletykę, turystykę, oraz narciarstwo biegowe i alpejskie.

Do Grupy Rabczańskiej GOPR wstąpił w roku 1962 jako ratownik ochotnik, lecz ślubowanie ratownicze składał dopiero podczas uroczystości Dnia Ratownika Grupy Podhalańskiej GOPR,  na Turbaczu, w roku 1976 r.

foto: archiwum Autora. Grupa Podhalańska GOPR – Dzień Ratownika 1976. Po złożonym przyrzeczeniu ratowniczym Józef Różański otrzymuje z rąk Adama Jurczakiewicza odznakę GOPR

Uzyskał stopień starszego ratownika, był instruktorem narciarstwa, a jego pasją było pszczelarstwo. Brał czynny udział w imprezach i zawodach GOPR, oraz w pracach Górskiego Pogotowia w latach:

  • 1978 – 1982  jako Członek Rady Naczelnej GOPR
  • 1982 – 1984  jako Z-ca Przewodniczącego Rady Naczelnej GOPR
  • 1984  – 1986 jako  Przewodniczący Rady Naczelnej GOPR  (po rezygnacji Marii Riemen)

Ponadto piastował stanowiska:

  • Posła na Sejm 1-ą kadencję w roku 1976
  • Prezesa Związku Podhalan w Nowym Targu 1986 – 1990
  • Prezesa Areoklubu Tatrzańskiego w Nowym Targu 1978 – 1986

Pracował w szkolnictwie w latach 1966 – 69.  Dyrektor Państwowego Domu Dziecka w Nowym Targu. Od roku 1974 był Dyrektorem Zakładu Wychowawczego w Nowym Targu.

W latach 1970 – 1973 był Przewodniczącym Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Nowym Targu.

Prowadził pasiekę „Pod Lasem” i skansen-pasiekę p/w św. Ambrożego.

Za swe zasługi został odznaczony Srebrną i Złotą Honorową Odznaką GOPR, Odznaką za Zasługi dla Ratownictwa Górskiego, Brązowym i Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Posiadał też Medal za Zasługi dla Nowego Targu.

Był działaczem społecznym wielkiego formatu. Koleżeński  i uczynny w każdej chwili swego życia,  dla wszystkich bez wyjątku.

Pożegnamy Go w dniu 19 marca 2022 r. (sobota) o godz. 11.oo, na cmentarzu w Nowym Targu, przy ul. Św. Anny.

Cześć Jego Pamięci!

 

Avatar photo
O Antoni Trybowski 7 artykułów
st.inst.rat. GOPR, ratownik Grupy Podhalańskiej GOPR, Członek Honorowy GOPR - zmarł w maju 2023