XXVII OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY W RATOWNICTWIE GÓRSKIM KARŁÓW 2022

XXVII OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY W RATOWNICTWIE GÓRSKIM KARŁÓW 2022
© GRUPA SUDECKA GOPR - ARCHIWUM | RATOWNICTWO GÓRSKIE

XXVII OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY W RATOWNICTWIE GÓRSKIM KARŁÓW 2022

 

XXVII OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY W RATOWNICTWIE GÓRSKIM KARŁÓW 2022
© GRUPA SUDECKA GOPR | RATOWNICTWO GÓRSKIE

Już po raz 27, w dniach 02-04. września b.r., odbędą się w Karłowie zawody w ratownictwie górskim. Grupa Sudecka GOPR, Organizator Zawodów, podaje Zainteresowanym następujące informacje:

1. MIEJSCE ZAWODÓW: GÓRY STOŁOWE – KARŁÓW

2. TERMIN ZAWODÓW: 02 – 04.09.2021 r.

3. BIURO ZAWODÓW: na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Szczeliniec” Karłów 6A, 57-350 Kudowa Zdrój (biuro znajduje się po lewej stronie przy bramie wjazdowej na teren OW „Szczeliniec”)

4. UCZESTNICY:
● zaproszeni ratownicy z Grup Regionalnych GOPR,
● zaproszeni ratownicy z zagranicznych służb ratownictwa górskiego,
● zespoły spoza służb ratownictwa górskiego,
● ratownicy Grupy Sudeckiej GOPR.

Liczba uczestniczących w zawodach zespołów jest ograniczona, pierwszeństwo udziału będą miały zespoły startujące w poprzednich latach.

 

Szczegółowy Regulamin Zawodów wraz formularzem „Zgłoszenie Uczestnictwa” do przeładowania na stronie:

https://walbrzyska.gopr.pl/aktualnosci/431,xxvii-zawody-w-ratownictwie-gorskim-szczeliniec-wielki-2022.html

 

Avatar photo
Zespół redagujący blog "Ratownictwo Górskie"