KLUB SENIORA GRUPY KRYNICKIEJ GOPR

KLUB SENIORA GRUPY KRYNICKIEJ GOPR

KLUB SENIORA GRUPY KRYNICKIEJ GOPR

Muszę przyznać, że z pewną niepewnością co do zainteresowania naszych Seniorów, zwołaliśmy w dniu 8 grudnia b.r. zebranie założycielskie Klubu Seniora GK GOPR. Zebranie odbyło się w Stacji Centralnej GOPR w Krynicy-Zdroju.  Ku naszemu miłemu zaskoczeniu, przy bardzo dużej frekwencji. Zatem już na początku, swoją tak liczną obecnością potwierdziliśmy konieczność zorganizowania się w klubie.

Po powitaniu zgromadzonych przez Naczelnika Grupy Kol. Michała Słabonia, przedstawiłem Kolegom informację z udziału w spotkaniu reprezentantów klubów seniora GOPR, które zorganizowała Fundacja GOPR w Lądku-Zdroju we wrześniu b.r., gdzie narodziła się koncepcja współpracy z Fundacją, która już zaowocowała organizacją i dofinansowaniem pobytów regeneracyjnych dla członków klubu seniora w Swinoujściu. Już odbyły się dwa turnusy jesienne, kolejny zapowiedziany jest na marzec 2022, o czym już była informacja na blogu Ratownictwa Górskiego.

Następnie przedstawiłem zgromadzonym wizję organizacji i działalności Klubu Seniora na podstawie własnych doświadczeń w prowadzeniu przez kilka lat klubu zrzeszającego seniorów Sekcji Operacyjnej w Gorlicach, oraz cennych uwag Kolegów Przewodniczących klubów seniora z grup: Karkonoskiej, Sudeckiej i Beskidzkiej, za co w tym miejscu Im dziękuję.

Po zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Regulaminu Klubu Seniora Grupy Krynickiej GOPR odbyły się wybory do Rady Klubu. W wyniku jednogłośnego wyboru każdego z członków Rady, jej skład przedstawia się następująco:

Przewodniczący:                                  Ryszard Nowak
Zastępcy przewodniczącego:           Jacek Dębicki i Wiesław Piprek
Sekretarz-Skarbnik:                           Andrzej Giela

Obdarzeni przez Kolegów Seniorów takim jednomyślnym zaufaniem, jako Rada Klubu postaramy się go nie zawieść i już przystępujemy do działania. W zamierzeniach, oprócz dokończenia działań organizacyjnych, mamy ciekawe plany spotkań integracyjnych, wycieczek i innych wydarzeń.

Zamierzamy także nawiązać współpracę z klubami seniora z innych Grup Regionalnych GOPR oraz kontynuować współpracę z klubami seniora Horskiej Służby na Słowacji:  Cergov, Slovensky Raj i Vysoke Tatry.

Oczywista jest także bieżąca współpraca z Naczelnictwem Grupy oraz Fundacją GOPR. Wkrótce też ukaże się nasza strona na Facebooku. Mam nadzieję, że będziemy także od czasu do czasu korzystać z gościnności na blogu Ratownictwa Górskiego.


 

 

OD REDAKCJI:

Ratownikom-Seniorom Grupy Krynickiej GOPR serdecznie gratulujemy utworzenia Klubu Seniora. Radzie Klubu i jej Przewodniczącemu serdecznie gratulujemy wyboru, życzymy sukcesów i zapraszamy do współpracy!

Korzystając z okazji przedstawiamy naszym Czytelnikom Sylwetkę nowowybranego Przewodniczącego Klubu Seniora Grupy Krynickiej GOPR:

Ryszard Nowak

wstąpił do Grupy Krynickiej GOPR jako kandydat w 1969 r.

Po ukończeniu kursu I st. na Babiej Górze,  w 1971 r. złożył przyrzeczenie ratownicze. W 1975 r. ukończył kurs II st. na Polanie Chochołowskiej i uzyskał stopień starszego ratownika.

W latach 1974-1980 pełnił funkcję kierownika Sekcji Operacyjnej GOPR w Gorlicach. Przez dwie kadencje był członkiem Rady Grupy Krynickiej GOPR, a przez jedną kadencję członkiem Rady Naczelnej GOPR. W latach 2015-2018 był przewodniczącym Klubu Seniora Sekcji Gorlickiej GK GOPR.

Do końca 2017 roku pełnił jeszcze dyżury ratownicze, a od 2018 r. przeszedł w stan pozasłużbowy.

Odznaczony za działalność w GOPR Srebrną i Złotą Odznaką GOPR i Odznaką Honorową za Zasługi dla Ratownictwa Górskiego oraz wieloma odznaczeniami za działalność turystyczną.

Posiada uprawnienia przewodnika tatrzańskiego I kl. , przewodnika beskidzkiego I kl., instruktora przewodnictwa górskiego, pilota wycieczek oraz jest biegłym sądowym w zakresie turystyki, przewodnictwa górskiego, pilotowania wycieczek i bezpieczeństwa w górach.    

 

 

 

 

Avatar photo
O Ryszard Nowak 24 artykuły
Ratownik Grupy Krynickiej GOPR | SO GOPR Gorlice | Przewodniczący Klubu Seniora Grupy Krynickiej GOPR