KLUB SENIORA W KARKONOSZACH

KLUB SENIORA W KARKONOSZACH
© RATOWNICTWO GÓRSKIE-ARCHIWUM

KLUB SENIORA W KARKONOSZACH

Kilka miesięcy temu Zarząd Grupy Karkonoskiej GOPR zatwierdził nowy regulamin Klubu Seniora Grupy Karkonoskiej. Spory między Seniorami a nowym Zarządem trwały jakiś czas. Zwyciężył zdrowy rozsądek i Seniorzy mogą działać dalej legalnie.

W dniu 19 czerwca w Stacji Centralnej odbyło się pierwsze zebranie informacyjne, na którym zebrani zaakceptowali plany dalszego działania.
Karkonoski Klub Seniora współpracuje ściśle z Seniorami  Grupy  Wałbrzysko-Kłodzkiej. Po jednym z burzliwych spotkań, jeden z Kolegów powiedział:
–  za naszych czasów nie było problemu z seniorami !
–  bo nie było wtedy seniorów – odpowiedziałem.

Dzisiaj w GOPR, seniorów mamy wielu i będzie ich przybywało, to naturalna kolej rzeczy, tak jak naturalna jest „wojna pokoleń”. Pierwsze próby uregulowania tego problemu podjął w 1999 roku obecny Naczelnik GOPR, Kol. Jacek Dębicki tworząc Klub Seniora. Zaprojektowano  i wykonano bardzo sympatyczną odznakę.

Z jakichś powodów, ta bardzo ciekawa inicjatywa „rozeszła się po kościach”. W roku 2011 na spotkaniu w Szczyrku, podjęto próbę reaktywacji  Centralnego Klubu Seniora; opracowano porządny regulamin, wyznaczono cele działania.
 
Na reaktywację Klubu Seniora, w takiej postaci, nie wyraził zgody Zarząd Główny GOPR. Decyzję Zarządu Seniorzy przyjęli z pokorą. Czy obecny stan organizacyjny Seniorów jest zadowalający? Dla wielu tak, dla wielu nie. Jest to oczywiście sprawa dyskusji i porozumienia się Stron. Czas pokaże.
 
Póki co, reaktywowany Klub Seniora w Karkonoszach działa, a jego Zarząd w Osobach: Waldek Bartnicki – Przewodniczący,  Marcin Jaxa-Rożen Z-ca, Ryszard Jędrecki – Sekretarz, i najbardziej nadający się do tej funkcji, Wiktor Szczypka – Skarbnik.

 

Wszystkim Seniorom, nie tylko z Karkonoszy, życzymy pomyślności!

 

 
Avatar photo
O Marian Sajnog 292 artykuły
Marian Sajnog - w latach 1973 - 1975 Naczelnik Grupy Sudeckiej GOPR