KONFERENCJA IKAR-CISA – CHORWACJA

© ANDRZEJ BRZEZIŃSKI | RATOWNICTWO GÓRSKIE

KONFERENCJA IKAR-CISA – 16-19.10.2013 – CHORWACJA

KONFERENCJA IKAR-CISA – 16-19.10.2013 – CHORWACJA

W konfererencji, która odbyła się w miejscowości Bol na wyspie Brač, wzięło udział prawie 400 uczestnikówz organizacji ratownictwa górskiego z całego świata.
GOPR był  reprezentowany przez siedmioosobowy zespół, który brał udział w posiedzeniach czterech Komisji:
  • Komisji Ratownictwa z Powietrza,
  • Komisji Lawinowej,
  • Komisji Medycznej,
  • Komisji Ratownictwa Naziemnego
Każda z Komisji, w pierwszym dniu Kongresu, obradowała w swoim gronie, nastepnie obrady zostały połączone. Na obradach Komisji Naziemnej z dużym zainteresowaniem została przyjęta prezentacja Jacka Jawienia z Grupy Beskidzkiej GOPR  o wyprawie poszukiwawczej na Broad Peak, której był uczestnikiem.
(wyprawa odbyła się w czerwcu 2013, poszukiwano zwłok Macieja Berbeki i Tomasza Kowalskiego – przyp. Red. )
Dzień Techniczny
Pokazy w dniu technicznym, które odbyły się na Vidovej Górze, na klifowej wapiennej ścianie, miały na celu zaprezentowanie współpracy śmigłowców z ratownikami naziemnymi, a w szczególności podejmowanie ratownika z poszkodowanym ze ściany. Firma PETZL zaprezentowała prototyp urządzenia Lizard, które podczas konieczności nagłego odejścia śmigłowca samoczynnie wypina lonżę łączącą ratownika i poszkodowanego ze stanowiskiem na ścianie.Podczas Kongresu zaprezentowano kilka nowości sprzętowych,które są powszechnie znane, ale zostały pokazane w nowszych wersjach.
 
 
 
Zebranie Delegatów
Ostatnim punktem obrad było ZebranieDelegatów IKAR, prowadzone przez Prezydenta Organizacji Gerolda Binera. Przedmiotem obrad były: sprawozdanie finansowe z ubiegłego roku, preliminarz na przyszly rok oraz zmiany w statucie. Ponadto jednogłośnie przyjęto kandydaturę Irlandii jako organizatora kongresu w 2015 roku w Killarney. Natomiast przedstawiciel USA zaprezentował Lake Tahoe jako miejsce przyszłorocznego kongresu.
 
Autor: Andrzej Brzeziński-Junior
Grupa Karkonoska GOPR

 

Avatar photo
Zespół redagujący blog "Ratownictwo Górskie"