KONFERENCJA PRASOWA KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

KONFERENCJA PRASOWA KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO
© KARKONOSKI PARK NARODOWY | RATOWNICTWO GÓRSKIE

KONFERENCJA PRASOWA KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Kolejna konferencja prasowa, zwołana 27 lipca b.r. przez Karkonoski Park Narodowy, dotyczyła przekazania informacji, nie tylko mieszkańcom Regionu, o postępie prac budowy tak potrzebnego w przestrzeni publicznej Centrum Edukacyjno-Przyrodniczego KPN w Sobieszowie.

© MARIAN SAJNOG | RATOWNICTWO GÓRSKIE

Pisząc dzisiaj o tej inwestycji warto cofnąć się do roku 2013.  Tak jakoś w tym czasie, w środowisku ludzi zapatrzonych w Karkonosze rozeszła się wieść, że: „ dyrektor KPN Andrzej Raj przejął dawną siedzibę Schaffgotschów – kompleks pałacowy – i będzie go remontował dla potrzeb KPN”.

KONFERENCJA PRASOWA KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO
© KARKONOSKI PARK NARODOWY | RATOWNICTWO GÓRSKIE

Wielu przyjęło wiadomość z niedowierzaniem, sporo skwitowało – „ z motyką na księżyc”, nieliczni – „trzymamy kciuki”. Sam obiekt, wspaniale utrzymany przed wojną, po jej zakończeniu został przejęty przez szkolnictwo. Mieściła  się tutaj popularna szkoła rolnicza. Po jej  likwidacji ulegał powolnej dewastacji. Wspaniały zabytek tamtych lat, dzięki decyzjom dyrektora Raja został uratowany. Pomogły finanse Unijne, chociaż ta ścieżka finansowania nie jest łatwa. Wymaga nie tylko precyzyjnego biurokratycznego działania, ale też wnikliwej kontroli jej przebiegu. W układzie materii budowlanej nie jest to takie oczywiste.

Jedna z największych inwestycji Kotliny Jeleniogórskiej finansowana jest z 12 źródeł.

Najważniejsze, że narzucone terminy budowlane są ściśle przestrzegane, a w przypadku pałacu wszelkie prace zostały wykonane przed terminem. Renowacja obiektu odbywała się i odbywa pod ścisłą kontrolą Konserwatora Zabytków.

Uruchomienie Centrum Edukacyjno-Przyrodniczego nastąpi z początkiem roku 2023, na co z niecierpliwością czekamy.

Mamy nadzieję, że wykonawca – firma  lokalna z Miłkowa, Pre-Fabrykat – utrzyma znakomite tempo pracy i, tak jak pałac, pozostałe obiekty odda do użytku przed terminem.

© MARIAN SAJNOG | RATOWNICTWO GÓRSKIE

Dla nas, ratowników górskich, uruchomienie Centrum będzie bardzo pomocne w naszych działaniach profilaktycznych i edukacyjnych związanych z bezpieczeństwem w górach.

Avatar photo
O Marian Sajnog 291 artykułów
Marian Sajnog - w latach 1973 - 1975 Naczelnik Grupy Sudeckiej GOPR