KRZYSZTOF TĘCZA – ZASŁUŻONY DLA GOPR

© WIKTOR SZCZYPKA | RATOWNICTWO GÓRSKIE

KRZYSZTOF TĘCZA – ZASŁUŻONY DLA GOPR

Krzysztof Tęcza  jest znanym w Regionie krajoznawcą, prezesem Oddziału PTTK „SUDETY ZACHODNIE”, członkiem Zarządu Głównego PTTK i naszym wielkim przyjacielem. W ubiegłą sobotę, w dniu naszego ratowniczego Święta, Nasze Stowarzyszenie w podzięce za nadzwyczajne zaangażowanie na rzecz ratownictwa górskiego w Karkonoszach odznaczyło Krzysztofa Złotą Odznaką.

KRZYSZTOF TĘCZA – ARCHIWUM © ANDRZEJ MATEUSIAK

Krzysztof Tęcza urodził się 10.06.1956 r. w Szczecinie.

Zawodowo prowadzi Regionalną Pracownię Krajoznawczą Karkonoszy przy Związku Gmin Karkonoskich. Działacz społeczny, obecnie m.in. Prezes Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze.

Od wielu lat współpracuje z Grupą Karkonoską GOPR m. in. organizując spotkania zarówno młodzieży jak i osób dorosłych, na które zaprasza ratowników z Grupy Karkonoskiej GOPR, którzy zapoznają obecnych z historią ratownictwa górskiego w naszym regionie, uczą ich zasad udzielania pierwszej pomocy oraz bezpiecznego wędrowania po górach.

Od czasu pojawienia się aplikacji Ratunek propaguje ją wśród turystów uczestniczących w prowadzonych przez niego wycieczkach oraz podczas różnego typu spotkań przez niego organizowanych, kiedy to prosi obecnych o wpisanie aplikacji do swoich telefonów.

Organizuje seminaria krajoznawcze, których tematem jest bezpieczne wędrowanie po górach, jak i przybliżanie historii organizacji ratownictwa górskiego.

Organizuje spotkania z doświadczonymi ratownikami by przekazywali widzom swoje wspomnienia z nietypowych akcji ratunkowej, co ma na celu uczulenie osób chodzących po górach by zachowywali daleko idącą ostrożność podczas wędrówek górskich.

Jest autorem kilkudziesięciu publikacji poświęconych ratownictwu górskiemu, a także ponad 2 tysięcy publikacji poświęconych górom.

Swoje publikacje zamieszcza na stronach internetowych, w publikacjach pisanych, jak i podczas występów w Radio czy telewizyjnych.

W wymyślonych przez niego i realizowanych w ramach cyklu Zeszyty Historyczne publikacjach zwartych porusza tematykę górską i ratowniczą.

Wydał Zeszyt Historyczny nr 5(9) 2016 – 40 lat Grupy Karkonoskiej GOPR, w którym zebrał materiały dotyczące historii GOPR oraz wspomnienia ratowników. Grupa karkonoska GOPR otrzymała w prezencie 100 egzemplarzy tego wydawnictwa.

Wydał ZH 1(17) 2018 – Lawina 1968, w którym zebrał dostępne materiały odnośnie największej tragedii w polskich górach, czyli lawiny w Białym Jarze w 1968 roku. Zamieścił tam relacje ratowników biorących udział w tej ciężkiej akcji. Grupa Karkonoska GOPR dostała w prezencie 100 egzemplarzy tego wydawnictwa.

Wydał ZH 2(18) 2018 – Lawina 1968 – 50 lat później, w którym zamieścił wspomnienia ratowników z udziału w akcji oraz z prac nad zbudowaniem w Białym Jarze nowego pomnika upamiętniającego ofiary lawiny. Również 100 egzemplarzy tego wydawnictwa trafiło jako prezent do Grupy Karkonoskiej GOPR.

Wydał ZH 4(20) 2018 – 110 lat zorganizowanego ratownictwa w Karkonoszach, w którym zebrał materiały dotyczące historii ratownictwa w Karkonoszach oraz wspomnienia ratowników. Zwyczajowo 100 bezpłatnych egzemplarzy trafiło do Grupy Karkonoskiej GOPR.

Zorganizował i przeprowadził wiele seminariów krajoznawczych poświęconych ratownictwu górskiemu, m. in.

  • Seminarium „Zmarłym ku przestrodze, żywym ku pamięci” 24 marca 2018 roku (razem z GK GOPR).
  • Seminarium „110 lat zorganizowanego ratownictwa w Karkonoszach” 13 października 2018 r.
  • Seminarium „Udział GOPR w działaniach ratowniczych w trakcie powodzi w 1997 roku” (wspólnie z GK GOPR) 11-12 maja 2017 r.

Krzysztof Tęcza, jako członek powołanego 13 lutego 2017 roku „Komitetu obchodów 110 rocznicy zorganizowanego ratownictwa w Karkonoszach”, podjął pracę przy budowie nowego pomnika w Białym Jarze upamiętniającego ofiary tamtej tragedii. Wraz z ratownikami z GK GOPR, w tym z Mirosławem Góreckim, ustawili nowy pomnik i zamocowali stosowną tablicę. Poświęcenia pomnika dokonał podczas uroczystości w dniu 10 sierpnia 2018 roku biskup Stefan Cichy.

Krzysztof Tęcza współpracuje z Klubem Seniora Grupy Karkonoskiej GOPR, a także z redakcją magazynu ratowników górskich „Ratownictwo górskie”, której to m. in. użyczył materiałów do nr 1/2018 w całości poświęconemu lawinie w 1968 roku.

Jako prezes oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” stale współpracuje z GK GOPR w Jeleniej Górze w ramach pracy obu stowarzyszeń, przede wszystkim dotyczącej bezpieczeństwa w górach i bezpiecznego w nich przebywania.

 

Avatar photo
O Marian Sajnog 292 artykuły
Marian Sajnog - w latach 1973 - 1975 Naczelnik Grupy Sudeckiej GOPR