LASOTERAPIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH – PROGRAM FUNDACJI GOPR

LASOTERAPIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH – PROGRAM FUNDACJI GOPR

Góry, a przede wszystkim górskie lasy, to prozdrowotne dobrodziejstwo dla współczesnego człowieka. Zdobywająca z mozołem uznanie w społeczeństwie polskim lasoterapia warta jest do wykorzystania właśnie w górskich lasach, bo klimat górski, las górski, dobra komunikacja. Wada, to uwarunkowania środowiska górskiego.

Wykorzystanie lasów górskich ma w terapii szerokie zastosowanie. W tym przypadku, Fundacja GOPR  zdobyła fundusze i przez dwa miesiące prowadziła zajęcia dla grupy niepełnosprawnych. Zajęcia przeprowadzono głównie w  lasach karkonoskich. Szczególnie przydatny okazał się las jakuszycki, na trasie Jakuszyce – Orle. Efekty terapii leśnej okazały się być bardzo pozytywne.

W trakcie zajęć z niepełnosprawnymi wykorzystano również elementy wspinaczki skałkowej na Kruczych Skałach i na ściance wspinaczkowej udostępnionej przez Urząd Miejski w Karpaczu.

Przy okazji okazało się, że dysponujemy, jako GOPR, nie tylko bazą materialną, ale też wykwalifikowaną kadrą. Zajęcia wspinaczkowe przeprowadzone przez Grzegorza Tarczewskiego zostały entuzjastycznie przyjęte uczestników programu. Grzegorz prowadząc zajęcia wykazał się nie tylko fachowością, ale również tak potrzebną w tym przypadku  empatią.

Pozytywnym doświadczeniem okazał się dwukrotny pobyt naszej grupy w miasteczku Westernowym u naszego kolegi ratownika Jerzego Pokoja. Połączyliśmy lasoterapię z hipoterapią. Tym bardziej, że  w Centrum szkoleniowym są do hipoterapii odpowiednio przygotowane konie.

Słowem, karkonoskie i izerskie lasy, szczególnie te drugie, idealnie nadają się do realizacji tego typu programów. Wszędzie, gdzie gościliśmy w czasie realizacji programu, spotykaliśmy daleko idącą pomoc. Na bazie tych doświadczeń Fundacja GOPR ma wszelkie możliwości; materialne, intelektualne i organizacyjne, aby programy te realizować.


Realizowany przez Fundację GOPR projekt: „Wspieram GOPR – jestem z gór” skierowany do osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych- laseroterapia, został sfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny osób niepełnosprawnych, ze środków Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

 

Avatar photo
O Marian Sajnog 292 artykuły
Marian Sajnog - w latach 1973 - 1975 Naczelnik Grupy Sudeckiej GOPR