MACIEJ PORZYCKI 1934-2017

MACIEJ PORZYCKI 1934-2017
© GRUPA KRYNICKA GOPR | RATOWNICTWO GÓRSKIE

MACIEJ PORZYCKI 1934-2017

Kolejna, bolesna strata dotknęła GOPR i Grupę Krynicką. Smutny meldunek ratowników Grupy Krynickiej GOPR zamieszczamy poniżej.


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 19.07.2017 zmarł Nasz Kolega MACIEJ PORZYCKI. Nestor ratownictwa górskiego, współzałożyciel Grupy Krynickiej GOPR.

Naszego Kolegę pożegnamy w dniu 21.07.2017 r. Mszą Świętą w kaplicy przy starym cmentarzu w Krynicy-Zdroju o godz. 16.00, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejsce doczesnego spoczynku.

MACIEJ PORZYCKI – CZŁOWIEK GÓR.

Urodzony w roku 1934 w Krynicy. Współzałożyciel Grupy Krynickiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w roku 1952. Wieloletni członek i sekretarz Rady Grupy Krynickiej GOPR.

W trudnych powojennych czasach wraz z grupą zapaleńców stworzył zręby ratownictwa górskiego w Beskidzie Sądeckim i Niskim.

Podczas ponad 40 letniej nieprzerwanej czynnej działalności ratowniczej uczestniczył w wielu wyprawach ratunkowych prowadzonych przez Grupę Krynicką GOPR. Był praktykiem w dziedzinie ratownictwa górskiego, charakteryzującym się doskonałą znajomością terenu oraz doskonałą kondycją fizyczną.

W roku 1954 uzyskał stopień starszego ratownika, w roku 1971 stopień instruktora ratownictwa górskiego. W roku 1985 w uznaniu zasług na niwie szkoleniowej otrzymał mianowanie na stopień starszego instruktora ratownictwa górskiego.

Posiadając bardzo duże doświadczenie ratownicze, wyszkolił dwa pokolenia ratowników, dając im poza fachowymi umiejętnościami przykład niepodważalnego autorytetu moralnego.

Swoje życie zawodowe związał z krynickim liceum, gdzie pracował, jako nauczyciel wychowania fizycznego.

Poza służbą ratowniczą działał również aktywnie na polu popularyzacji turystyki górskiej. Góry były Jego pasją, którą potrafił skutecznie zaszczepić swoim wychowankom. Był organizatorem wielu imprez turystycznych oraz animatorem życia turystycznego szczególnie wśród młodzieży. Był także ratownikiem Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz instruktorem Polskiego Związku Narciarskiego

Za wyżej wymienioną działalność społeczną wielokrotnie wyróżniany i nagradzany. W roku 1993 otrzymał jedno z najwyższych odznaczeń państwowych „Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski”.

Był człowiekiem wrażliwym i bezinteresownie reagującym na problemy żyjących obok ludzi, Przy wszystkich zaletach charakteru i zasługach był człowiekiem niebywale skromnym, życzliwym oraz otaczanym szacunkiem. Posiadał niesamowite poczucie humoru i dystans do samego siebie, przez co nawiązywał doskonały kontakt z młodzieżą. Lubiany i ceniony przez młode pokolenie.

Dla ratowników, turystów oraz społeczności lokalnej był „żywą” i barwną kartą lokalnej historii i symbolem etyki ratownika i turysty, który stanowił i będzie stanowić niedościgniony, i godny polecenia wzór.

GRUPA KRYNICKA GOPR


R.I.P.

Bliskim Macieja Porzyckiego i ratownikom Grupy Krynickiej GOPR składamy wyrazy głębokiego współczucia.

 

Avatar photo
Zespół redagujący blog "Ratownictwo Górskie"