MARIAN TADEUSZ BIELECKI – W PIĄTĄ ROCZNICĘ ŚMIERCI

MARIAN TADEUSZ BIELECKI – W PIĄTĄ ROCZNICĘ ŚMIERCI

MARIAN TADEUSZ BIELECKI – W PIĄTĄ ROCZNICĘ ŚMIERCI

5 lat temu, na dzień 21 marca 2014 roku przygotowywaliśmy uroczyste seminarium, które miało odbyć się z okazji, przypadającej na ten właśnie dzień, 90 rocznicy urodzin Mariana Tadeusza Bieleckiego. Dzwoniły telefony i „fruwały” e-maile, trwały uzgodnienia prowadzone z Panią Małgosią Bielecką.

Przezwyciężenie oporu Jubilata i uzyskanie Jego zgody na realizację naszych zamierzeń nie było łatwe („a po co?”, „ a dlaczego ja?”, „a nikogo to nie zainteresuje”), ale udało się.

Podczas planowanego seminarium zamierzaliśmy przede wszystkim uczcić Jubilata, który swoją pracą, zaangażowaniem i benedyktyńską wręcz pracowitością zrobił tak wiele dobrego dla naszego Stowarzyszenia.

Jak wiele? Oto kilka przykładów:

  • To dzięki M.T. Bieleckiemu powstała większość aktów prawnych, statutów i regulaminów Służby Górskiej oraz ustawowych przepisów o bezpieczeństwie przebywania w górach.
  • To  dzięki M.T. Bieleckiemu i małej grupie działaczy doprowadzono w 1977 roku do wyodrębnienia się GOPR ze struktur PTTK jako samodzielnego stowarzyszenia.
  • To dzięki Jego pracy i perfekcyjnej znajomości języka niemieckiego nawiązano kontakty z górskimi służbami ratowniczymi za granicą, m.in.: w Austrii, Szwajcarii, i ówczesnym RFN,  jak również w Czechosłowacji, Jugosławii, ZSRR, Bułgarii i Rumunii. Przyczyniło się to do unowocześnienia służby w zakresie ratownictwa naziemnego, z powietrza, oraz służb lawinowych i medycznych w całym GOPR.
  • To dzięki M.T. Bieleckiemu GOPR został przyjęty do Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego (The International Commission for Alpine Rescue ICAR).

Niestety – los w okrutny sposób pokrzyżował wszystkie plany. 5 marca 2014 roku, Marian Tadeusz Bielecki, który przez niemal 30 lat był Naczelnikiem Grupy Beskidzkiej GOPR,  zmarł.

3 dni później ratownicy górscy GOPR i TOPR żegnali Go na cmentarzu w Bielsku-Białej.

 


Zdjęcie tytułowe do niniejszego wpisu jest kadrem z filmu Krzysztofa Tusiewicza. Autor pisze o M.T. Bieleckim:

“Przeobraził polskie ratownictwo w nowoczesną organizację ratowniczą o najwyższych kwalifikacjach i profesjonalnym działaniu.”

I o tym nie wolno nam zapomnieć.

Avatar photo
O Anna Kokesch - Antenka 247 artykułów
Anna Kokesch - w latach 1972-1974 kierownik administracji Zarządu GOPR