MIECZYSŁAW KARŁOWICZ

MIECZYSŁAW KARŁOWICZ
Foto-źródło: autor nieznany - <a rel="nofollow" class="external text" href="https://polona.pl/item/mieczyslaw-karlowicz-w-tatrach-pisma-taternickie-i-zdjecia-fotograficzne,MTQwOTMzNw/4/#info:metadata">Polona.pl</a>, Domena publiczna, Link

MIECZYSŁAW KARŁOWICZ

Koledze Antoniemu Trybowskiemu z Grupy Podhalańskiej GOPR składamy tą drogą serdeczne podziękowanie za udostępnianie naszemu blogowi  cennych materiałów i fotografii.


„Pamięć  wielkiego   kompozytora, estety  i  taternika była zawsze żywa  w  polskim  środowisku  taternickim, a jego przepiękne, czarujące opisy Tatr do dziś budzą  zachwyt  i zyskują uznanie nie mniejsze  niż jego  muzyka. 
Można  się   nie   zgadzać  z  poglądami Karłowcza  na  taternictwo, można różnie zapatrywać się na  jego rolę w  taternictwie i oceniać  ją  mniej lub więcej pozytywnie  ze względu na następne pokolenia, nie budzi jednak wątpliwości sprawa, jakie miejsce zajmuje Karłowicz w kulturze polskiej. 

Pięćdziesiąta rocznica śmierci znakomitego kompozytora i taternika była obchodzona uroczyście w całym kraju.

Z inicjatywy różnych kół i instytucji muzycznych oraz Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego przy żywym współudziale Klubu Wysokogórskiego zostały zorganizowane liczne imprezy ku czci Mieczysława Karłowicza we wszystkich większych ośrodkach Polski i na terenie Zakopanego. „
(fragment artykułu zamieszczonego w ”Taterniku” nr 1/1959)

 

MIECZYSŁAW KARŁOWICZ

Rocznica ta zbiegała się z 50-leciem GOPR. W dniach 21.01 – 08.02. 1959 r.,  Komisja Turystyki Górskiej i Narciarskiej Okręgu PTTK Warszawa zorganizowała ” sztafetę Karłowicza ”  pod nazwą zimowy Rajd Szlakiem Karłowicza na trasie Suwałki – Warszawa – Kielce – Kraków – Rabka – Zakopane (pod Mały Kościelec – miejsce śmierci Karłowicza)
 
Na poszczególnych etapach rajdu, uczestnicy przekazywali sobie pamiątkową tablicę z zamiarem umieszczenia jej na głazie w miejscu odnalezienia zwłok Mieczysława Karłowicza. Tam też, w dniu 8.02.1959 r., nastąpiło wmurowanie tablicy dokonane przez ostatni człon sztafety ratowników Grupy Tatrzańskiej GOPR.
 
Zdjęcia przedstawiają ratowników Grupy Rabczańskiej GOPR którzy stanowili jeden człon tej sztafety na odcinku Pcim / po przejęciu od grupy z Krakowa / – Rdzawka – St.Wierchy – Turbacz, gdzie tablicę przekazano ratownikom z Zakopanego.
 
 
 
 
 
 
 
O Zespół Redakcyjny 128 artykułów
Zespół redagujący blog i kwartalnik "Ratownictwo Górskie"