O Anna Kokesch - Antenka 242 artykuły
Anna Kokesch - w latach 1972-1974 kierownik administracji Zarządu GOPR