O Anna Kokesch - Antenka 221 artykułów
Anna Kokesch - w latach 1972-1974 kierownik administracji Zarządu GOPR