NAGRODA IARU DLA WOJCIECHA NIETYKSZY

NAGRODA IARU DLA WOJCIECHA NIETYKSZY
foto - źródło: źródło: http://www.iaru-r1.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1294:sp5fm-receives-michael-owen-award&catid=1:latest-news&Itemid=50

NAGRODA IARU DLA WOJCIECHA NIETYKSZY

NAGRODA IARU DLA WOJCIECHA NIETYKSZY

Dzięki Panu Dariuszowi Lewczakowi, dowiedziałam się właśnie o przyznaniu memu byłemu Szefowi, Wojciechowi Nietykszy, Nagrody IARU (International Amateur Radio Union).
Oto treść otrzymanej od Pana Lewczaka wiadomości:
 
W dniu 17 maja 2014 roku podczas posiedzenia ZG PZK w Warszawie Wiceprezydent IARU Ole Garpestad LA2RR w towarzystwie Hansa Blondeel Timmerman PB2T Przewodniczącego Komitetu Wykonawczego I Regionu IARU wręczył Wojciechowi Nietykszy SP5FM przyznaną przez Komitet Administracyjny IARU Nagrodę IARU im. Michaela Owena VK3KI za wkład pracy na rzecz społeczności członkowskiej IARU. Obok Davida Wardlaw VK3ADW, Wojciech Nietyksza SP5FM jest pierwszym laureatem tej nagrody.
 
 
NAGRODA IARU DLA WOJCIECHA NIETYKSZY
© DARIUSZ LEWCZAK | RATOWNICTWO GÓRSKIE
Wojciech Nietyksza, krótkofalowiec o znaku wywoławczym SP5FM i równocześnie ogromnie zasłużony dla GOPR konstruktor legendarnych radiotelefonów „KLIMEK” i 'WAWA” poświęca od wielu lat swój czas, wiedzę i umiejętności na rzecz dobra całej społeczności radioamatorskiej zrzeszonej w Międzynarodowej Unii Radioamatorskiej.
 
W imieniu wszystkich krótkofalowców życzę zdrowia i dalszych sukcesów. 
Darek SP8RHT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NAGRODA IARU DLA WOJCIECHA NIETYKSZY
© ANNA KOKESCH | RATOWNICTWO GÓRSKIE
 
Wojtku Drogi,
Całym sercem dołączam do życzeń. Twój były „personel” gratuluje Ci w imieniu własnym, zespołu redagującego blog oraz Wszystkich Kolegów ratowników, którym ułatwiłeś ciężką pracę w górach.
„Antenka”
 
 
NAGRODA IARU DLA WOJCIECHA NIETYKSZY
© RYSZARD DMOCH | RATOWNICTWO GÓRSKIE

Ryszard Dmoch

To dzięki Niemu, w pierwszej kolejności, Bogdanowi Jankowskiemu i Andrzejowi Paczkowskiemu w drugiej kolejności, Jan Paweł II dowiedział się pierwszy o naszym sukcesie na zimowym Evereście.

Wojtku – same serdeczności!! Zapewniam Cię, że jesteś również wielce zasłużonym PRZYJACIELEM PZA.

Sam GOPR to dla Ciebie i Twoich zasług „łącznościowych” zbyt skromne wyróżnienie.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avatar photo
O Anna Kokesch - Antenka 257 artykułów
Anna Kokesch - w latach 1972-1974 kierownik administracji Zarządu GOPR