NOWY ZARZĄD GRUPY PODHALAŃSKIEJ GOPR

ZMIANY W GRUPIE PODHALAŃSKIEJ GOPR

Źródło: https://www.facebook.com/GP.GOPR/photos/a.238605069819231/682673122079088/?type=3&theater

NOWY ZARZĄD GRUPY PODHALAŃSKIEJ GOPR

NOWY ZARZĄD GRUPY PODHALAŃSKIEJ GOPR

Rok 2018 jest dla naszej organizacji rokiem dość trudnym. Jak co cztery lata, dochodzi w Grupach Regionalnych do mniejszych lub większych zmian, które są naturalną konsekwencją wyborów narzuconych przez Statut naszego stowarzyszenia.

I dobrze że są wybory, bo dają możliwość dokonywania zmian w sposób demokratyczny oraz dają wszystkim ratownikom szanse współdecydowania o kształcie i kierunku rozwoju GOPR.

W wyniku wyborów zmianie podlegają składy Zarządów, wybierani są Prezesi oraz Naczelnicy. Nie inaczej było w Grupie Podhalańskiej, w której w dniu 30 września 2018 roku odbyło się Zebranie Delegatów. Po raz pierwszy od wielu lat wyborom towarzyszyło duże zainteresowanie ratowników młodszego pokolenia. Pomimo, że zmiany we władzach Grupy są duże, to warto podkreślić, że przeprowadzono je w spokojnej atmosferze i bez niepotrzebnych emocji, które czasami towarzyszyły analogicznym wydarzeniom w innych Grupach.

Podczas Zebrania Delegatów w pierwszej kolejności wybrano nowy Zarząd Grupy Podhalańskiej.

Delegaci niemal jednogłośnie zdecydowali, że powinien on liczyć 13 osób. Wśród nich aż 7 osób zasiadało już we władzach naszej Grupy w poprzednich kadencjach. Członkowie Zarządu reprezentują Sekcje Operacyjne Rabka-Orawa (4 osoby), Szczawnica (3 osoby), Nowy Targ (2 osoby), Krościenko nad Dunajcem (2 osoby), Limanowa (1 osoba) i Kamienica (1 osoba).

W Zarządzie jest 4 ratowników zawodowych i 9 ratowników ochotników.

Posiadają oni stopnie starszego instruktora (1 osoba), instruktora (2 osoby), starszego ratownika (7 osób) i ratownika (3 osoby). Większość osób posiada znaczny staż w naszej organizacji, ale są również osoby, które przyrzeczenie ratownicze złożyły niedawno. W Zarządzie jest dwunastu mężczyzn i jedna kobieta. Jak widać skład Zarządu jest różnorodny, ale wspólnym mianownikiem łączącym wszystkich wybranych jest zaangażowanie w działalność GOPR i duża aktywność w naszej organizacji.

Zebranie Delegatów zdecydowało, że Prezesem Zarządu Grupy Podhalańskiej na najbliższą kadencję zostanie Maciej Kopytek.

Członek GOPR od niemal 30 lat posiadający stopień starszego ratownika górskiego, znany w Małopolsce z racji prowadzenia z sukcesami od wielu lat Fundacji Rozwoju Regionu Rabka. Dotychczas Maciej w GOPR pełnił funkcje m.in. Zastępcy Prezesa Zarządu Grupy Podhalańskiej GOPR oraz był członkiem Komisji Rewizyjnej GOPR. Jest również przewodnikiem psa.

Na swoim pierwszym posiedzeniu Zarząd zdecydował, że Zastępcą Prezesa Zarządu zostanie Paweł Konieczny, starszy ratownik górski, w GOPR od 2001 roku, instruktor przewodnictwa górskiego i członek klubu taternictwa jaskiniowego; prywatnie prawnik zajmujący się prowadzeniem inwestycji energetycznych. Sekretarzem Zarządu został natomiast wybrany Maciej Wiercioch, ratownik młodszego pokolenia ze Szczawnicy, pracujący w samorządzie lokalnym.

Zarząd podjął również decyzję o powołaniu na funkcję Naczelnika Grupy Podhalańskiej GOPR Marka Ciasia, ratownika zawodowego posiadającego stopnień instruktora ratownictwa górskiego, który jest członkiem naszej organizacji od 2001 roku. Poza udziałem w wielu akcjach i wyprawach ratunkowych oraz prowadzeniem szkoleń, zwłaszcza wspinaczkowych i śmigłowcowych, Marek jest również przewodnikiem psa.

 

MAREK CIAŚ © ADAM KLIMEK | RATOWNICTWO GÓRSKIE

Na koniec Zebrania wszyscy zgromadzeni Delegaci długimi oklaskami podziękowali ustępującemu Naczelnikowi Mariuszowi Zaródowi, który prowadził naszą Grupę przez 20 lat.

MARIUSZ ZARÓD © ANNA KOKESCH | RATOWNICTWO GÓRSKIE

Ponieważ zarówno Zarząd, jak i nowy Naczelnik, chcą korzystać z wiedzy i doświadczenia dotychczasowego Naczelnika, wspólnie ustalono, że obejmie on funkcję Zastępcy Naczelnika Grupy.

Delegaci podziękowali również Dariuszowi Budzowskiemu, wieloletniemu Prezesowi Zarządu Grupy Podhalańskiej, który już na początku zebrania poinformował wszystkich, że nie będzie ubiegał się o kolejną kadencję we władzach Grupy.

Podsumowując, pomimo istotnych zmian we władzach Grupy Podhalańskiej, można powiedzieć, że dokonano je w sposób naturalnej i dobrej dla naszej organizacji ewolucji, bez niepotrzebnych emocji i w taki sposób, aby każdy czuł się istotnym ogniwem naszej Grupy. Warto, aby właśnie tak odbywały się zmiany w GOPR.

Autor:
Paweł Konieczny
Wiceprezes Grupy Podhalańskiej GOPR

Avatar photo
O Paweł Konieczny 7 artykułów
Starszy ratownik górski - Grupa Podhalańska GOPR