ODZNAKA DLA SENIORÓW GOPR

ODZNAKA DLA SENIORÓW GOPR
© RATOWNICTWO GÓRSKIE-ARCHIWUM

ODZNAKA DLA SENIORÓW GOPR

ODZNAKA DLA SENIORÓW GOPR

Przejście z aktywnego ratownictwa górskiego w stan pozasłużbowy jest na pewno dla wielu trudne. Zostaje się po prostu SENIOREM.
Kiedy 50 lat temu wstępowałem do GOPR-u, nie było Seniorów.
Dzisiaj od wielu lat sam jestem Seniorem. I…nie zawsze jest mi z tym dobrze.

Wprawdzie przy każdej Grupie istnieją Kluby Seniora, to jednak Centralnie sprawa Seniorów wymaga pewnych uregulowań. Pierwsze próby powołania Klubu Seniora GOPR podjął Naczelnik GOPR Jacek Dębicki. Kolejne, z różnych powodów, nie uzyskały akceptacji Stowarzyszenia.
Problem istnieje nadal.

Seniorzy, którzy poświęcili lata dla ratownictwa górskiego, poza gratyfikacjami honorowymi w postaci odznaczeń i innych dowodów uznania, bardzo często potrzebują zwykłej ludzkiej pomocy, w postaci np. leków.

Dlatego, myślę, konieczne jest stworzenie Centralnego Funduszu Wsparcia Seniorów. Czy uda się do tego tematu wrócić? Na Walnym Zjeździe się nie udało!
Na razie mamy nową Odznakę Seniora – nader udaną, trzeba powiedzieć.

Koncepcję odznaki opracował Jasiek Jarosiński (Grupa Bieszczadzka GOPR), znany z ciekawych inicjatyw wydawniczych i nie tylko. Odznakę zatwierdził Naczelnik GOPR Jacek Dębicki, a wykonała Mennica Państwowa.

Avatar photo
O Marian Sajnog 291 artykułów
Marian Sajnog - w latach 1973 - 1975 Naczelnik Grupy Sudeckiej GOPR