OPŁATEK SEKCJI OPERACYJNEJ GOPR GORLICE

OPŁATEK SEKCJI OPERACYJNEJ GOPR GORLICE
© RYSZARD NOWAK - A.K. | RATOWNICTWO GÓRSKIE

OPŁATEK SEKCJI OPERACYJNEJ GOPR GORLICE

Tradycyjnie, jak co roku, ratownicy, seniorzy i kandydaci Sekcji Operacyjnej GOPR Gorlice zebrali się 16 grudnia b.r. na spotkaniu opłatkowym, które tym razem odbyło się w stylowej kolejowej restauracji w Zagórzanach k/Gorlic.

© RYSZARD NOWAK | RATOWNICTWO GÓRSKIE

Organizatorem spotkania, jak zawsze był Kol. Rysiek Cygańczuk, Kierownik Sekcji, znany z organizacji bardzo udanych i popularnych w naszym środowisku imprez i wydarzeń, jak chociażby crossu kolarskiego dla ratowników GOPR.

Naszymi Gośćmi byli Kol. Michał Słaboń, Naczelnik Grupy Krynickiej GOPR oraz Kol. Grzegorz Sus, członek Zarządu Grupy, Kierownik SO Nowy Sącz.

Korzystając z okazji chciałbym przedstawić Czytelnikom bloga naszą Sekcję, która w tym roku obchodziła 60-lecie swej działalności.

© RYSZARD NOWAK | RATOWNICTWO GÓRSKIE

Formalnie sekcję gorlicką utworzono w Grupie Krynickiej GOPR w 1961 roku, a jej pierwszym kierownikiem został Kol. Zbigniew Piwko, obecnie zamieszkujący w Norwegii. Zbyszek pełnił tę funkcję do 1974 roku, potem ja miałem zaszczyt kierować Sekcją do 1980 roku. Kolejnymi kierownikami Sekcji byli Koledzy: ś.p. Mieczysław Szufa, Andrzej Giela, Czesław Jodłowski, Jerzy Forczek, a od 2004 r. do dzisiaj funkcję tę pełni Kol. Rysiek Cygańczuk.

© RYSZARD NOWAK | RATOWNICTWO GÓRSKIE

Teren działalności SO Gorlice to obszar Beskidów od doliny Wisłoki przez zach. część Beskidu Niskiego po dolinę Białej i wsch. część Beskidu Sądeckiego.

W obszarze działania mamy dyżurkę GOPR na Magurze Małastowskiej, punkt ratunkowy w Gościńcu Banica i sezonową dyżurkę w Krempnej. Specyfika terenu (duże tereny niezamieszkałe) oraz ostatnio „moda” na Beskid Niski sprawia, że coraz częściej prowadzimy nieraz trudne akcje poszukiwawcze, nie brak też interwencji przy urazach, szczególnie na stromym szlaku na Lackową oraz zabezpieczania górskich imprez masowych, jak biegi, czy też maratony.

Ostatnio przybył nam czworonożny pomocnik, pies ratowniczy „Boa”, którego przewodnikiem jest Kol. Jacek Dubiel.

Należy podkreślić, że dyżurka GOPR na Magurze Małastowskiej powstała dzięki ogromnemu zaangażowaniu ratowników i ich pracy.

Za naprawę przez naszych Kolegów chłodni kominowej w d. Rafinerii Nafty w Gorlicach, uzyskane środki przeznaczono na zakup budynku na nową dyżurkę, którą posadowiono obok starego budynku, który powstał w 1978 r. także dzięki pracy społecznej ratowników SO Gorlice.

Dzięki ofiarnej pracy wielu Kolegów nowy obiekt uruchomiono w 1982 r. i służy z powodzeniem do dziś.

MAGURA 1983 © RYSZARD NOWAK – ARCHIWUM | RATOWNICTWO GÓRSKIE
MAGURA OBECNIE © RYSZARD NOWAK | RATOWNICTWO GÓRSKIE

 

Nasza Sekcja blisko współpracuje z sąsiadującą po drugiej stronie granicy Horską Służbą Cergov w Preszowie, szczególnie z naszym Przyjacielem Brano Potockiem, przewodniczącym Klubu Seniora HS Cergov.

Spotykamy się wspólnie i u nas, i na Słowacji.

 

W imieniu członków naszej Sekcji składamy wszystkim Koleżankom i Kolegom Ratownikom Górskim, wszystkim ludziom gór i naszym Sympatykom serdeczne życzenia zdrowych i radosnych Swiąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w Nowym Roku i dzielimy się z Wami naszym opłatkiem.

 

 

Avatar photo
O Ryszard Nowak 24 artykuły
Ratownik Grupy Krynickiej GOPR | SO GOPR Gorlice | Przewodniczący Klubu Seniora Grupy Krynickiej GOPR