OPOWIEŚCI WIKTORA SZCZYPKI

OPOWIEŚCI WIKTORA SZCZYPKI
źródło:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Annapurna_South.jpg

OPOWIEŚCI WIKTORA SZCZYPKI

Rok 2019 jest dla Wiktora Szczypki, ratownika Grupy Karkonoskiej GOPR, rokiem jubileuszowym. W kwietniu minęło 40 lat od udziału Pana Wiktora w Jeleniogórskiej wyprawie Annapurna 79, jesienią minie 50 lat od dnia w którym Jubilat złożył przyrzeczenie ratownicze.

Maciej Pietrowicz – syn Jerzego (również karkonoskiego ratownika i uczestnika wspomnianej wyżej wyprawy), zainicjował szeroko zakrojoną akcję związaną z Jubileuszem  40-lecia wyprawy Annapurna 79 i konsekwentnie prowadzi ją dalej. Jednym z głównych punktów tej akcji był wyjazd w Himalaje z „pokoleniem dzieci” wspinaczy z 1979, i odszukanie bazy wspinaczy od zachodniej strony ściany Annapurny Południowej w celu zamieszczenia tablicy pamiątkowej. Ten plan powiódł się całkowicie.

Wyprawa na Annapurnę w roku 1979 związana jest nie tylko ze zdobyciem szczytu, ale i innymi – w tym również pełnymi dramatu – wydarzeniami.

Wiktor Szczypka był jedynym kierowcą tej wyprawy.

Po latach, w jubileuszowym roku i  wielu namowach ze strony kolegów, zgodził się opowiedzieć o wyprawie nieco inaczej. „Od podszewki”.

Opowieści Pana Wiktora spisał Stanisław Andrzej Jawor – ratownik Grupy Karkonoskiej GOPR i jeden z Autorów publikujących na naszym blogu. Tekst opowieści nie został „ulizany na gładko”. Jest materiałem autentycznym, powstałym z zapisu wspomnień i rozmów.

Wszystkie materiały zostały przez niżej podpisaną złożone w zeszyt historyczny i opublikowane do czytania online. Elektroniczny dokument o tytule OPOWIEŚCI WIKTORA SZCZYPKI – DRIVERA JELENIOGÓRSKIEJ WYPRAWY „ANNAPURNA SOUTH 79″ prezentowany jest na stronie

https://www.yumpu.com/xx/document/view/62700150/ratownictwo-gorskie-zeszyt-historyczny-nr-1-2019

Interesującej lektury!

 


Aktualizacja: 12 kwietnia 2022 r.

Avatar photo
O Anna Kokesch - Antenka 257 artykułów
Anna Kokesch - w latach 1972-1974 kierownik administracji Zarządu GOPR