OŚWIADCZENIE REDAKCJI

OŚWIADCZENIE REDAKCJI

OŚWIADCZENIE REDAKCJI

Szanowni Koledzy Ratownicy, Czytelnicy, i Wszyscy zainteresowani problemami ratownictwa górskiego.

Od pewnego czasu usiłuje się wywierać na nas – redakcję i Autorów „niewygodnych” (dla Niektórych), bądź kontrowersyjnych tekstów – presję, poprzez nakazywanie wprowadzenia zmian w treści publikowanych artykułów, lub też zakazywanie publikowania tekstów w ich pierwotnej wersji.

Według mniemania naszych oponentów, stosowanie się do tych żądań winno nas obowiązywać w wyniku podległości Organizacjom ratownictwa górskiego.

Oświadczamy zatem, co następuje: 

jesteśmy wydawnictwem niezależnym, zarejestrowanym w I Wydziale Cywilnym Sądu Okręgowego we Wrocławiu, działającym na podstawie prawa prasowego i wszystkich innych przepisów obowiązujących na obszarze  RP. Nie mamy z żadną organizacją działającą na terenie gór polskich, lub z pokrewnymi organizacjami w innych Krajach, zależności prawnych ani finansowych.

Nie finansuje nas żaden sponsor ani reklamodawca.

Działalność nasza jest wyłącznie społeczna, a nasi Autorzy pracują dla wydawnictwa na zasadzie wolontariatu.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że przyjęta przez nas konwencja pisania na temat ratownictwa jest jeszcze niedoskonała, nie zadowala Wielu, i że za to jesteśmy krytykowani. Tego rodzaju konfrontacji z Czytelnikiem nie unikamy, a krytyka w formie rzeczowej wypowiedzi może być tylko pomocną.

Prawdą jest, że od x-leci jesteśmy związani z GOPR, i że na rozwoju oraz stabilizacji tej Organizacji bardzo nam zależy. Nie znaczy to jednak, że mamy ulegać jakimkolwiek i przez kogokolwiek czynionym naciskom.

Milowymi krokami zbliżają się wybory w Grupach, zbliża się Walny Zjazd. Będziemy bardzo uważnie je śledzić i oceniać. Chętnie też na naszych łamach zamieścimy wszelkie zgłoszone na ten temat uwagi. Oczywiście podpisane imieniem i nazwiskiem.

Mając na uwadze powyższe oświadczamy, że obrana przez nas linia prowadzenia blogu, strony internetowej i wydawnictwa,  będzie kontynuowana.

 

 

 

 

Avatar photo
Zespół redagujący blog "Ratownictwo Górskie"