PAMIĘCI OFIAR GÓR – SŁOWACKI RAJ-KLÁŠTORISKO

PAMIĘCI OFIAR GÓR – SŁOWACKI RAJ-KLÁŠTORISKO

PIETNY AKT OBETIAM HÔR-SLOVENSKÝ RAJ-KLÁŠTORISKO – 22.X.2023 

V nedeľu 22.X.2023 sa v Slovenskom Raji na symbolickom cintoríne  na Klaštorisku uskutočnil pietný akt obetiam hôr so svätou omšou. Tak ako každoročne aj teraz sme si ako členovia Klubu Seniorov Horskej Služby Čergov prišli uctiť pamiatku obeti nešťasti v týchto horách.

W niedzielę 22 października 2023 r. na terenie Słowackiego Raju na symbolicznym cmentarzu w Klaštorisku miał miejsce akt uczczenia pamięci ofiar gór połączony z mszą świętą. Tak jak co roku, jako członkowie Klubu Seniora Horskej Služby Čergov przybyliśmy i tym razem by uczcić pamięć ofiar wypadków w tych górach.

Zapálemím sviečok pri pamätniku obeti havárie záchranárského vrtulnika a pri pomníku naších kamarátov, ktorí už nežiju sme pospominali  na dobu, kedy sme strávili spoločné chvíle  v službe  alebo iných podujatiach.

Zapalając znicze pod pomnikiem ofiar katastrofy śmigłowca ratunkowego oraz pod pomnikiem naszych nieżyjących już przyjaciół, wspominaliśmy dawne chwile spędzone z nimi w czasie wpólnej służby lub podczas innych wydarzeń.

Pietný akt sa začal príhovorom Náčelníka Horskej záchrannej služby v Slovenskom Raji Ivana Krajčíra a pokračoval príhovormi miestnej honorácie  a ukončil správca Symbolockého cintorína Vlado Mucha. Pietný akt sa ukončil Svätou omšou.

Aj ked nám počasie neprialo a celý čas silne pršalo no napriek tomu sa zišlo okolo 50 záchranárov a turistov z blízkeho okolia, ktorých dáždive počasie neodradilo.

 

Uroczystość rozpoczęła się przemówieniem Szefa Górskiego Pogotowia Ratunkowego w Słowackim Raju Ivana Krajčíra i kontynuowana była przemówieniami miejscowych dygnitarzy oraz Vlado Muchy – zarządcy Symbolicznego Cmentarza. Msza święta zakończyła uroczystość.

Mimo że pogoda nie była dla nas łaskawa i cały czas padał deszcz, zgromadziło się około 50 ratowników i turystów z okolicy, których deszczowa pogoda nie odstraszyła.

 

 

Avatar photo
O Brano Potocek 11 artykułów
Braňo Potoček – Predseda Klubu Seniorov HS Čergov | Słowacja