PERYPETIE KARKONOSKICH SENIORÓW

PERYPETIE KARKONOSKICH SENIORÓW

PERYPETIE KARKONOSKICH SENIORÓW

Wypadki losowe sprawiły, że praca działającego dynamicznie od wielu lat Klubu Seniora Grupy Karkonoskiej GOPR uległa nieoczekiwanym perturbacjom. W marcu ubiegłego roku Klub żegnał swego Prezesa – Waldka Bartnickiego, a w listopadzie Jego Następcę – Ryszarda Jędreckiego.

Odejście tak bardzo zaangażowanych w klubowe życie Kolegów wydawało się stratą nie do nadrobienia. Aczkolwiek stare porzekadło mówi, że nie ma ludzi niezastąpionych – problemem okazał się wybór Prezesa Klubu. Jedyny, który ostał się ze starego  Zarządu Klubu Seniora, Wiktor Szczypka, pełniący wzorowo od lat funkcję skarbnika, należnej Mu funkcji Prezesa przyjąć nie chciał.

Wreszcie, po wielu dynamicznych działaniach „Witii” czyli Wiktora Szczypki, udało się wybrać nowy Zarząd.

PERYPETIE KARKONOSKICH SENIORÓW

  • Prezesem został Marek Barzak – kierownik sekcji Szklarska Poręba, początkujący Senior, ale z dobrym rozeznaniem tematu.
  • Sekretarzem Joanna Tarczewska – ratownik ochotnik, znakomita administrator z dużym doświadczeniem pracy w turystyce.
  • Skarbnikiem – tak jak dotychczas – Wiktor Szczypka.

Nowo wybranemu Zarządowi życzymy samych sukcesów oraz długiego i owocnego działania.

Avatar photo
O Marian Sajnog 285 artykułów
Marian Sajnog - w latach 1973 - 1975 Naczelnik Grupy Sudeckiej GOPR