PODGRZEWANE RĘKAWICE A DETEKTOR LAWINOWY

foto-źródło: https://bergrettung.at/medien/pressefotos

PODGRZEWANE RĘKAWICE A DETEKTOR LAWINOWY

PODGRZEWANE RĘKAWICE MOGĄ MIEĆ FATALNY WPŁYW NA DETEKTOR LAWINOWY!!!

Wspólnie z Uniwersytetem Medycznym w Innsbrucku/Wydziałem Anestezjologii, tyrolscy ratownicy zbadali jaki wpływ mają materiały grzewcze (rękawice grzewcze, grzewcze wkładki do butów i skarpety) na działanie detektora lawinowego. Na podstawie przeprowadzonych badań i naukowo opracowanych wyników stwierdzono, że:

Elektromagnetyczna interferencja elementów ogrzewających masowo zakłóca poszukiwania ofiar lawin.

Po testach w warunkach laboratoryjnych, ratownicy przeprowadzili test terenowy. Celem było  sprawdzenie czy wykrywanie sygnału i elektroniczne określanie odległości zostały zakłócone podczas jednoczesnego używania elementów grzewczych w rękawicach, skarpetach i wkładkach do butów.

W seriach testowych zbadano trzy najczęściej przez tyrolskich ratowników używane detektory lawinowe w połączeniu z podgrzewanymi rękawicami, skarpetami i wkładkami do butów od trzech różnych producentów.

Ustalono, że elementy grzewcze w pobliżu zakopanego/zasypanego detektora lawinowego nastawionego na tryb nadawania, nie powodują znaczących zakłóceń.

Wystąpiło natomiast wyraźne opóźnienie w wykrywaniu sygnału, gdy podgrzewane rękawice znajdowały się w pobliżu lawinowego detektora poszukiwawczego. Ponadto zostały podawane nieprawidłowe informacje o kierunku i odległości.

Opóźnienie w rozpoznawaniu sygnału oraz zakłócenie informacji o kierunku i odległości w detektorze lawinowym w trybie poszukiwania może znacznie utrudnić zlokalizowanie i ratowanie ofiar lawin, a tym samym negatywnie wpłynąć na wynik.

Ma to daleko idące konsekwencje tak dla osób ratujących zasypanych towarzyszy, jak i dla akcji poszukiwawczych prowadzonych przez ratowników.

W związku z powyższym zaleca się:

PODCZAS PROWADZENIA AKCJI POSZUKIWAWCZYCH OSÓB PORWANYCH I ZASYPANYCH PRZEZ LAWINY, NIE UŻYWAĆ PODGRZEWANYCH RĘKAWIC, LUB JE WYŁĄCZYĆ.

Podgrzewane skarpety i wkładki do butów nie powodują żadnych znaczących zakłóceń.

W załączeniu video z angielskim lektorem oraz możliwością włączenia angielskich napisów.

Wersja oryginalna: https://youtu.be/gQ98YyuP8Vc

 

Avatar photo
O Anna Kokesch - Antenka 257 artykułów
Anna Kokesch - w latach 1972-1974 kierownik administracji Zarządu GOPR