GRUPA PODHALAŃSKA GOPR I PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA – POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

GRUPA PODHALAŃSKA GOPR I PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA – POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY
© ARCHIWUM GP GOPR | RATOWNICTWO GÓRSKIE

GRUPA PODHALAŃSKA GOPR I PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA – POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

GRUPA PODHALAŃSKA GOPR I PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA – POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

W dniu 19 listopada 2018 roku podpisano porozumienie w sprawie współdziałania GOPR i PSP w pięciu powiatach Małopolski.

Komendanci powiatowi Państwowej Straży Pożarnej z powiatów: nowotarskiego – mł. bryg. Mariusz Łaciak, limanowskiego – mł. bryg. Wojciech Frączek, myślenickiego – bryg. Sławomir Kaganek , suskiego – mł. bryg. Krzysztof Okrzesik i nowosądeckiego – st. bryg. Waldemar Kuźma oraz Prezes i Naczelnik Grupy Podhalańskiej GOPR – st. rat. Maciej Kopytek i instr. Marek Ciaś, podpisali porozumienia w sprawie zasad współdziałania podmiotów KSRG z Grupą Podhalańską GOPR na terenie powiatów wraz z katalogiem zdarzeń.

GRUPA PODHALAŃSKA GOPR I PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA – POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY
© ARCHIWUM GP GOPR | RATOWNICTWO GÓRSKIE

Spotkanie i uroczyste podpisanie dokumentów odbyło się w schronisku górskim na Maciejowej w Gorcach.

Podczas rozmów wszyscy podkreślali wolę rozwijania już istniejącej współpracy oraz wdrażania nowych rozwiązań w zakresie systemu powiadamiania oraz wspólnych szkoleń i manewrów.

Dobre praktyki, których efektem są bardziej wszechstronnie działające i współpracujące służby podczas akcji ratowniczych są wyraźnym celem wszystkich biorących udział w spotkaniu dowódców jednostek.

Teren Grupy Podhalańskiej GOPR w zakresie działań górskich rozciąga się na pięć powiatów województwa małopolskiego i integracja służb działających w wyznaczonych obszarach administracyjnych jest koniecznym elementem rozwoju ratownictwa na tym terenie.

Podkreślano także konieczność wzajemnego wsparcia w działaniach specjalistycznych, w których każda ze służb ma swoje, niezwykle cenne doświadczenia i możliwości, a których wykorzystanie przekłada się w prosty sposób na jakość udzielanej pomocy ratowniczej.

Podpisane porozumienia regulując zasady współpracy są także deklaracją jej rozwoju w następnych latach i wprowadzania koniecznych zmian w celu podniesienia poziomu ratownictwa na terenie Małopolski.

Grupa Podhalańska GOPR


Gratulujemy, życzymy powodzenia we wspólnych działaniach i dziękujemy za udostępnione materiały.

 

 

 

 

Avatar photo
Zespół redagujący blog "Ratownictwo Górskie"