POŻEGNANIE Ś.P. WŁADYSŁAWA MLEKODAJA

POŻEGNANIE Ś.P. WŁADYSŁAWA MLEKODAJA

POŻEGNANIE Ś.P. WŁADYSŁAWA MLEKODAJA

Wczoraj, 19 sierpnia 2015 r. Władek został pochowany w grobowcu rodzinnym, w Rabce Zdroju, na cmentarzu parafialnym przy ul. Orkana. Odprowadzili Go Bliscy oraz 150 ratowników z całej Polski.

W pożegnalnej uroczystości uczestniczyły wszystkie Grupy Regionalne GOPR i poczty sztandarowe: Zarządu GOPR Zakopane, TOPR Zakopane, Grupy Podhalańskiej, Grupy Beskidzkiej, Grupy Bieszczadzkiej, Grupy Jurajskiej, Grupy Karkonoskiej, Grupy Krynickiej i Grupy Wałbrzysko-Kłodzkiej oraz Sztandar Klubu Sportowego ”Wierchy” w Rabce.  Na cmentarzu żegnali Go Naczelnik Grupy Podhalańskiej Mariusz Zaród i były Naczelnik GOPR Jan Komornicki.

W pogrzebie uczestniczyli zasłużeni ratownicy GOPR i TOPR, Naczelnik GOPR Jacek Dębicki, Przewodniczący Rady Naczelnej GOPR Jan Łuszczewski, były Naczelnik TOPR Jerzy Klimiński, były z-ca Naczelnika TOPR Adam Marasek, były Przewodniczący Rady Naczelnej GOPR a zarazem kolega Władka z Harcerstwa tzw. „Żółtej Dwójki” gen. Józef Szewczyk.
Obecni byli również znani emerytowani ratownicy, jak: Stanisław Łukaszczyk – były Naczelnik TOPR, Andrzej Miodoński, Józef Bukowski „Siuter”, Paweł Zadarnowski, Andrzej Król (kroif ), Jerzy Dobrostański i Barbara Kozak, Jerzy Podgórny.
Pogrzeb i mszę żałobną prowadził ks. Szczepan Gacek – ratownik Grupy Beskidzkiej GOPR, a zarazem od urodzenia rabczanin, wraz z księdzem Józefem Kapcią, przyjacielem Zmarłego.
Po pogrzebie odbyło się spotkanie wszystkich uczestniczących ratowników w siedzibie Grupy Podhalańskiej GOPR w Rabce.

Autor tekstu:
Antoni Trybowski
Grupa Podhalańska GOPR


 
Księdzu Szczepanowi Gackowi
oraz Kolegom Antoniemu Trybowskiemu i Jerzemu Dobrostańskiemu serdeczne
podziękowania za udostępnienie fotografii składa
„Antenka”

 

Avatar photo
O Anna Kokesch - Antenka 257 artykułów
Anna Kokesch - w latach 1972-1974 kierownik administracji Zarządu GOPR