PSY GOPR – PIERWSZE KROKI W KOPALNI

Z górskich szczytów do podziemnych wyrobisk

PSY GOPR – PIERWSZE KROKI W KOPALNI

Z górskich szczytów do podziemnych wyrobisk.

PSY GOPR – PIERWSZE KROKI W KOPALNI

PSY GOPR - PIERWSZE KROKI W KOPALNIW miniony weekend (3.02.2018 r.), przewodnicy psów-ratowników z Grupy Beskidzkiej GOPR wraz ze swoimi czworonożnymi partnerami: Bejem, Zefirem i Negrą, gościli na zaproszenie Prezesa dr inż. Piotra Buchwalda,  w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu.

Były to pierwsze w  historii Grupy Beskidzkiej działania szkoleniowo-poznawcze psów i ich przewodników, w  podziemnych  wyrobiskach ćwiczebnych, w których szkolą się ratownicy górniczy.

Celem wizyty było rozpoczęcie współpracy pod kątem wykorzystania możliwości psów ratowniczych GB GOPR pod ziemią, w warunkach kopalnianych, do wskazania miejsca przebywania osób poszkodowanych. Ciągłe podnoszenie wyszkolenia i zróżnicowanie warunków terenowych oraz otoczenia dla naszych psów, stale podnosi ich możliwości adaptacyjne, a tym samym ich skuteczność.

Jak wiemy ze szkoleń, nasze psy są w stanie odszukać zasypane osoby pod śniegiem na lawinisku wysoko w górach, a także na gruzowisku zawalonego budynku.  Tak więc, ich potencjał możliwy do wykorzystania pod ziemią, w  chodniku kopalni, jest na tyle duży że warto wyszkolić psa również w tym kierunku.

Było to pierwsze tego typu szkolenie, przeprowadzone w CSRG S.A.  w Bytomiu.

Jednak dzięki przychylności prezesa stacji oraz Naczelnika GB GOPR,  współpraca w tym zakresie będzie kontynuowana. W zespole szkoleniowym ratowników górskich znalazły się osoby z  dużym doświadczeniem i wiedzą na temat akcji ratowniczych: Agnieszka Nowak – ratownik GOPR, przewodnik psa ratowniczego, Jacek Dutkiewicz – ratownik GOPR, przewodnik psa ratowniczego, Piotr Nowak – ratownik GOPR, przewodnik psa ratowniczego oraz Dawid Szulc – ratownik GOPR, pozorant.

Co do samego szkolenia, to odbyło się ono wyjątkowo sprawnie i zgodnie z planem, m.in. w obecności mgr. inż. Andrzeja Kleszcza – Wiceprezesa ds. Technicznych CSRG S.A., który podkreślał, że:

„… każdy sposób dotarcia do zasypanego górnika, jeśli jest skuteczny, jest dobry”.

To co zaskoczyło wszystkich, to fakt, że psy szybko zaakceptowały otoczenie podziemnego wyrobiska. Bez zauważalnego stresu, sprawnie poruszały się po wyznaczonych do ćwiczeń odcinkach, m.in. szukając pozoranta. Jednak prawdziwa próba czeka na nie 700 metrów pod ziemią, gdzie będą testowane w realiach kopalnianych wyrobisk.

 

Zdjęcia – źródło : Centralna stacja ratownictwa górniczego S.A. w Bytomiu


Zainteresowanych tematem zapraszamy do obejrzenia nakręconego podczas wyżej opisanej wizyty w kopalni filmu opublikowanego przez TVP Katowice. Link:

https://katowice.tvp.pl/35874676/specjalne-szkolenie-w-centralnej-stacji-ratownictwa-gorniczego

Panu  Piotrowi Nowakowi – ratownikowi Grupy Beskidzkiej GOPR i przewodnikowi Negry – psa ratownika GOPR, bardzo dziękujemy za udostępnienie tekstu.

Avatar photo
O Anna Kokesch - Antenka 257 artykułów
Anna Kokesch - w latach 1972-1974 kierownik administracji Zarządu GOPR