MAGAZYN RATOWNICTWO GÓRSKIE I INNE PUBLIKACJE ONLINE

PUBLIKACJE ONLINE

Już 3 lata minęły od ukazania się pierwszego numeru naszego Magazynu „Ratownictwo Górskie”, a i numer drugi jest niewiele młodszy. Postanowiliśmy więc oba te wydania udostępnić Wszystkim Zainteresowanym jako publikacje gratis do czytania online. Kolejne wydania naszego Magazynu, jak i inne elektroniczne publikacje będą również tu zamieszczane, a strona aktualizowana.

Publikacje w wersji elektronicznej noszą numer ISSN 2451-3555

Życzymy interesującej lektury!

 

Aktualizacja: 23 stycznia 2020

 

Zeszyt Historyczny Nr 2/2019 – Historia Łączności Radiowej

Zeszyt Historyczny Nr 1/2019 – Opowieści Wiktora Szczypki

Zeszyt Historyczny Nr 1/2018

Magazyn Ratownictwo Górskie Nr 1/2018

Magazyn Ratownictwo Górskie Nr 1/2017

Magazyn Ratownictwo Górskie Nr 1/2016