Marian Sajnog
Redaktor Naczelny i Autor
W latach 1973-1975 Naczelnik Grupy Sudeckiej GOPR
Roman Dziedzic
Z-ca Redaktora Naczelnego

Prezes Fundacji GOPR | Ratownik Grupy Sudeckiej GOPR

Anna Kokesch
Admin | Sekretarz i Autor

W latach 1972-1974 Kierownik Administracji Zarządu GOPR w Zakopanem