Marian Sajnog
Redaktor Naczelny i Autor
W latach 1973-1975 Naczelnik Grupy Sudeckiej GOPR
Jan Górniak
Z-ca Redaktora Naczelnego i Autor

Ratownik Grupy Beskidzkiej GOPR

Anna Kokesch
Sekretarz i Autor
W latach 1972-1974 Kierownik Administracji Zarządu GOPR w Zakopanem
Ryszard Jędrecki
Redaktor i Autor

Ratownik Grupy Karkonoskiej GOPR | Prezes Klubu Seniora Grupy Karkonoskiej GOPR