Marian Sajnog
Redaktor Naczelny | Autor
W latach 1973-1975 Naczelnik Grupy Sudeckiej GOPR
Mariusz Czerski
Z-ca Redaktora Naczelnego | Autor

Ratownik Grupy Karkonoskiej GOPR

Anna Kokesch
Admin | Autor

W latach 1972-1974 Kierownik Administracji Zarządu GOPR w Zakopanem