Regulamin bloga („Regulamin”)

1. Regulamin niniejszy określa warunki umieszczania komentarzy na blogu (dalej „Blog”) w serwisie internetowym ratownictwogorskie.eu (dalej ”Serwis”), umieszczonym w domenie ratownictwogorskie.eu

2. Blog jest usługą świadczoną drogą elektroniczną.

3. Blog zostaje udostępniony użytkownikom w celu zamieszczania ich opinii i komentarzy na określone tematy oraz poznawania i komentowania wypowiedzi innych jego użytkowników.

4. Dostęp do Bloga, możliwość zapoznania się ze zgromadzonymi na nim wypowiedziami (dalej „wpisy”) i zamieszczania własnych wpisów mają wszyscy użytkownicy sieci Internet odwiedzający Serwis.

5. Każdy użytkownik odwiedzający Serwis ma możliwość publikacji swoich wpisów.

6. Komentowanie wpisów wiąże się z podaniem nazwy (nick) użytkownika, która może być dowolna, nie może jednak naruszać przepisów prawa i dóbr prawem chronionych innych osób, ani zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów. Nazwa użytkownika identyfikuje go na Blogu, służy do oznaczania jego Wpisów. Nazwa użytkownika nie może zwierać znaków niestandardowych i składać się z więcej niż 15 znaków.

7. Każdy użytkownik Bloga zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa, Regulaminu oraz zasad netykiety. Wpisy zamieszczane przez użytkowników Bloga nie mogą zawierać:

a) treści sprzecznych z prawem np. zawierających groźby, obraźliwych, naruszających godność, prywatność lub pozostałe dobra osobiste innych osób, naruszających prawa autorskie i inne dobra prawem chronione;
b) treści sprzecznych z zasadami współżycia społecznego i z dobrymi obyczajami a w szczególności: wulgarnych, obscenicznych, nienawistnych, agresywnych, dyskryminujących i in. tego rodzaju;
c) treści propagujących działania zakazane prawem;
d) treści reklamowych, zawierających spam, wiadomości typu „ łańcuszków szczęścia”;
e) linków prowadzących do stron www zawierających treści o jakich mowa powyżej, a w szczególności pod lit. a) – c);
f) treści i zachowań łamiących zasady netykiety.

8. Każdy użytkownik Bloga zamieszcza wpisy na Blogu wyłącznie na swoją odpowiedzialność.

9. Administrator zastrzega sobie prawo usuwania wpisów łamiących zasady Regulaminu, a w szczególności jego pkt. 7 oraz usuwania bez uprzedniego ostrzeżenia wpisów użytkowników Bloga dopuszczających się rażących i uporczywych naruszeń zasad Regulaminu, a w szczególności jego pkt. 7.

10. Wpisy mogą być zgłaszane do usunięcia przez użytkowników Bloga poprzez wysłanie stosownej wiadomości e-mail na adres e-mail: redakcja@ratownictwogorskie.eu

11. Przy wpisie użytkownika może zostać ujawniona część adresu IP komputera, z którego wysyłany jest wpis. Dane użytkowników Bloga zgromadzone przez Administratora mogą być udostępniane uprawnionym organom państwa na ich żądanie na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. Administrator dołoży starań w celu ochrony danych użytkowników, jednakże nie odpowiada za włamania hackerskie, mające na celu pozyskanie danych użytkownika.

12. Zamieszczając wpisy na Blogu użytkownik Bloga udziela jednocześnie zgody na rozpowszechnianie tych wpisów wraz z nazwą (nickiem) użytkownika Bloga we wszystkich serwisach oraz w bazach danych.

13. Administrator dołoży starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Bloga oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania. Administrator zastrzega sobie czasowe wyłączanie Serwisów w związku z przerwami technicznymi, a także w związku z wprowadzaniem nowych rozwiązań funkcjonalnych, w tym podnoszących poziom bezpieczeństwa i jakości działania Bloga.

14. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące funkcjonowania Bloga winny być zgłaszane administratorowi na adres e-mail: redakcja@ratownictwogorskie.eu

18. Administrator jest uprawniony do zamknięcia Bloga oraz do zamykania, usuwania lub archiwizowania określonych wpisów i wątków na Blogu w dowolnym czasie i bez podawania przyczyny.

19. Regulamin obowiązuje od chwili udostępnienia w Serwisie, tj. od dnia 01.01.2018 r.

20. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do Regulaminu w każdym czasie. Zmiany obowiązują od chwili ich udostępnienia.