ROK 2023 – ROKIEM PRZEWODNIKÓW SUDECKICH

ROK 2023 – ROKIEM PRZEWODNIKÓW SUDECKICH
Tło: By Downar - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org

ROK 2023 – ROKIEM PRZEWODNIKÓW SUDECKICH

Kolejne siedemdziesięciolecie, tym razem poświęcone przewodnikom górskim. Tak więc rok 2023 został przez Sejmik Dolnośląski ogłoszony rokiem przewodników górskich. Jak wieść gminna niesie, rondo przy wjeździe do Jeleniej Góry ma nosić ich imię.

Data ta jest trochę umowna, ponieważ przewodnictwo jako takie, notowane jest w naszych górach ponad dwieście lat temu. Ta siedemdziesiątka bardziej pasuje do Jeleniogórskiego Koła Przewodników działającego prężnie od roku 1952.

O ciekawej i pasjonującej historii jeleniogórskiego przewodnictwa będzie jeszcze nie raz. W tym pisaniu chciałbym zwrócić uwagę na rolę przewodników w zabezpieczaniu turystów w górach. A jest ona niemała.

Po pierwsze, to właśnie przewodnicy górscy przed 1952 rokiem stworzyli pierwszą grupę przewodników ratowników, a jednym z jej członków był Leszek Krzeptowski, późniejszy wieloletni prezes jeleniogórskiego Koła. Kiedy zatem powstało PTTK i powołano Sudeckie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, pierwsi ratownicy, łącznie z Naczelnikiem Tadeuszem Muchą, byli przewodnikami. Spore doświadczenie w oprowadzaniu wtedy turystów po górach miał pierwszy prezes Sudeckiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Tadeusz Steć.

Przewodnikami byli też kolejni Naczelnicy; Stanisław Kieżuń, Wiesław Marcinkowski, Marian Sajnog, Jerzy Pokój, Maciej Abramowicz. Lista ratowników-przewodników w Grupie Karkonoskiej jest długa.

W tych pierwszych latach, to właśnie przewodnictwo było pomocne w przetrwaniu ratownikom zatrudnianym wtedy tylko w sezonie zimowym. Przewodnicy górscy to niezwykle ważne ogniwo w zabezpieczaniu ruchu turystycznego w górach. To oni są „na pierwszej linii”.

Kiedyś, za naczelnikowania Jerzego Pokoja, ratownicy będący jednocześnie zawodowymi przewodnikami wyposażani byli w radiostacje. Ważne jest również to, że w bardzo wymagający system szkolenia przewodników włączono wielogodzinny program związany z ratownictwem górskim.

Na pewno też takim fenomenem na skalę krajową była Szkoła Przewodników Górskich w Karpaczu prowadzona przez Jerzego Pokoja, gdzie przede wszystkim zwracano uwagę na praktyczne zajęcia w górach.

Ten system szkolenia przewodników górskich okazał się rewelacyjny. W ciągu tegoż właśnie siedemdziesięciolecia nie zanotowano żadnego wypadku w górach z przyczyny przewodnika, braku jego kompetencji, czy zwykłego ludzkiego zaniechania. 

W wielu akcjach, przede wszystkim poszukiwawczych, pomoc przewodników była nieoceniona.

20 lutego b.r.,  w Muzeum Karkonoskim, odbędą się uroczystości uczczenia siedemdziesięciolecia powojennego przewodnictwa górskiego w Karkonoszach.

ROK 2023 – ROKIEM PRZEWODNIKÓW SUDECKICH
© Oddział PTTK Jelenia Góra

 

Rok 2023 przyniesie zatem jeszcze wiele imprez poświęconych przewodnikom górskim. My, ratownicy, będziemy zawsze pamiętali, że dzięki zaangażowaniu przewodników w tamtych trudnych pionierskich latach, i ratownictwo, i przewodnictwo, mamy w Karkonoszach na tak wysokim poziomie.

 

Avatar photo
O Marian Sajnog 283 artykuły
Marian Sajnog - w latach 1973 - 1975 Naczelnik Grupy Sudeckiej GOPR